Pracownicy

Ewa Maria Muszyńska


dr inż.

Ewa Maria Muszyńska

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki

326 54WYKSZTAŁCENIE2011-2015 studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin)2007-2011 studia I i II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Wydział Ogrodniczy, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin)2005-2007 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych2003-2008 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin)ZATRUDNIENIE

- od X.2018 - Adiunkt w Katedrze Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- X.2016-IX.2018 Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- III.2016-IX.2016 Starszy referent techniczny w Katedrze Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

- X.2015-II.2016 Laborant na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Publikacje

 1. Muszyńska E., Labudda M., Hanus-Fajerska E. 2019. Changes in proteolytic activity and protein carbonylation in shoots of Alyssum montanum ecotypes under multi-metal stress. Journal of Plant Physiology, 232: 61-64.

 2. Muszyńska E., Labudda M., Różańska E., Hanus-Fajerska E., Koszelnik-Leszek A. 2019. Structural, physiological and genetic diversification of Silene vulgaris ecotypes from heavy metal-contaminated areas and their synchronous in vitro cultivation. Planta, 2

 3. Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K., Muszyńska E. 2019. Long-term field study on stabilization of contaminated wastes by growing clonally reproduced Silene vulgaris calamine ecotype. Plant and Soil, 439(1): 431-445.

 4. Muszyńska E., Labudda M., Kamińska I., Górecka M., Bederska-Błaszczyk M. 2019. Evaluation of heavy metal-induced responses in Silene vulgaris ecotypes. Protoplasma, 256(5): 1279-1297.

 5. Muszyńska E., Labudda M. 2019. Dual Role of Metallic Trace Elements in Stress Biology—From Negative to Beneficial Impact on Plants. International Journal of Molecular Sciences, 20, 3117.

 6. Wiszniewska A., Muszyńska E., Kołton A., Kamińska I., Hanus-Fajerska E. Heavy metal pretreatment as the acclimation strategy based on modulation of antioxidant responses in Daphne jasminea subjected to metallic stresses. Plant Cell, Tissue and Organ Cultu

 7. Muszyńska E., Labudda M., Różańska E., Hanus-Fajerska E., Znojek E. 2018. Heavy metal tolerance in contrasting ecotypes of Alyssum montanum. Ecotoxicology and Environmental Safety, 161: 305-317.

 8. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Koźmińska A. 2018. Differential Tolerance to Lead and Cadmium of Micropropagated Gypsophila fastigiata Ecotype. Water, Air and Soil Pollution, 229:42.

 9. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Ciarkowska K. 2018. Studies on lead and cadmium toxicity in Dianthus carthusianorum calamine ecotype cultivated in vitro. Plant Biology, 20: 474-482.

 10. Wiszniewska A., Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Dziurka K., Dziurka M. 2018. Evaluation of the protective role of exogenous growth regulators against Ni toxicity in woody shrub Daphne jasmine. Planta, 248(6): 1365-1381.

 11. Piwowarczyk B., Tokarz K., Muszyńska E., Makowski W., Jędrzejczyk R., Gajewski Z., Hanus-Fajerska E. 2018. The acclimatization strategies of kidney vetch (Anthyllis vulneraria L.) to Pb toxicity. Environmental Science and Pollution Research, 25(20): 19739

 12. Koźmińska A., Wiszniewska A., Hanus-Fajerska E., Muszyńska E. 2018. Recent strategies of increasing metal tolerance and phytoremediation potential using genetic transformation of plants. Plant Biotechnology Reports, 12: 1-14.

 13. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E. 2017. In vitro multiplication of Dianthus carthusianorum calamine ecotype with the aim to revegetate and stabilize polluted wastes. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 128: 631-640.

 14. Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Piwowarczyk B., Augustynowicz J., Ciarkowska K., Czech T. 2017. From laboratory to field studies - the assessment of Biscutella laevigata suitability to biological reclamation of areas contaminated with lead and cadmium. E

 15. Wiszniewska A., Muszyńska E., Hanus-Fajerska E., Smoleń S., Dziurka M., Dziurka K. 2017. Organic amendments enhance Pb tolerance and accumulation during micropropagation of Daphne jasmine. Environmental Science and Pollution Research, 24(3): 2421-2431.

 16. Ciarkowska K., Hanus-Fajerska E., Gambuś F., Muszyńska E., Czech T. 2017. Phytostabilization of Zn-Pb ore flotation tailings with Dianthus carthusianorum and Biscutella laevigata after amending with mineral fertilizers or sewage sludge. Journal of Environ

 17. Wiszniewska A., Hanus-Fajerska E., Muszyńska E., Smoleń S. 2017. Comparative Assessment of Response to Cadmium in Heavy Metal-Tolerant Shrubs Cultured In Vitro. Water, Air, and Soil Pollutution, 228: 304.