Pracownicy

Remigiusz Mruk


dr inż.

Remigiusz Mruk

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji