Pracownicy

Jan Mroczek


prof. dr hab.

Jan Mroczek

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Technologii Żywności