Pracownicy

Tadeusz Moskalik


dr hab.

Tadeusz Moskalik

Prodziekan ds. dydaktyki - studia stacjonarne - kierunek leśnictwo

Wydział Leśny

Katedra Użytkowania Lasu

+48 22 59 381 37