Pracownicy

Anna Morales Villavicencio


dr inż.

Anna Morales Villavicencio

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

593 65 67