Pracownicy

Sławomir Monder


mgr inż.

Sławomir Monder

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

+48 22 59 385 82