Pracownicy

Karolina Molska-Kawulok


mgr inż.

Karolina Molska-Kawulok

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Samodzielny Zakład Sadownictwa