Pracownicy

Małgorzata Diana Moczkowska


dr

Małgorzata Diana Moczkowska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu