Pracownicy

Waldemar Misiak


dr inż.

Waldemar Misiak

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Geoinżynierii

+48 22 59 352 45Doktor inżynier

Organizacja i technologia robót w inżynierii środowiska i w budownictwieDydaktyka:

Technologia robót budowlanych

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Odwodnienia budowli i osiedli

Przygotowanie i odbiór przedsięwzięć inwestycyjnych

Publikacje

  1. Budowlany proces inwestycyjny a ochrona środowiska. Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. Praca zbiorowa. Wydawnictwo SGGW, 2008. s.52-68

  2. Działania poprzedzające realizację obiektu budowlanego. jw. s.69-95

  3. Ocena oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko w procesie inwestycyjnym. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu. Praca zbiorowa. Bydgoszcz 2008. s.335-344

  4. Wybrane aspekty realizacji robót budowlanych przyjazne środowisku. Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych-warsztaty inżynierów budownictwa: Puławy-Warszawa, 2008. s.59-64