Pracownicy

Ewa Urszula Mirzwa-Mróz


dr hab.

Ewa Urszula Mirzwa-Mróz

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Fitopatologii

+48 22 59 320 33Od 2000 roku adiunkt w Samodzielnym Zakładzie FitopatologiiTematyka badawcza:

-diagnostyka i etiologia chorób roślin powodowanych przez grzyby,

-zastosowanie technik molekularnych do identyfikacji fitopatogenicznych grzybów,

-choroby zbóż i roślin sadowniczych

Publikacje

 1. 1. Zamorski C., Mirzwa-Mróz E. 1995. Nowe odmiany złocienia a Puccinia horiana. Materiały z Konferencji. ISK Skierniewice: 58 – 60.

 2. 2. Mirzwa-Mróz E., 1996. Przebieg wysiewu zarodników Mycosphaerella graminicola. Materiały z Sympozjum: "Nowe kierunki w fitopatologii". Kraków, 11-13 września, p. 307-310.

 3. 3. Zamorski C., Mirzwa-Mróz E., 1996. Przyczyny więdnięcia i zamierania złocieni notowane w okolicach Warszawy w 1995 roku. Materiały z Konferencji. ISK Skierniewice, p. 75 - 77.

 4. 4. Zamorski C., Nowicki B., Mirzwa-Mróz E. 1996. Teleomorfa Mycosphaerella graminicola w Polsce. Materiały z sympozjum naukowego: "Choroby roślin a środowisko", Poznań, 27-28 czerwca, p. 239-243.

 5. 5. Zamorski C., Nowicki B., Mirzwa - Mróz E. 1996. Epidemiczne wystąpienie brunatnej plamistości pszenicy powodowanej przez Pyrenophora tritici - repentis (Died.). Drechs. w 1995 roku. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin. Poznań 36 (1)

 6. 6. Zamorski C., Nowicki B., Mirzwa-Mróz E. 1997. Występowanie septoriozy paskowanej liści pszenicy w latach 1994-1996. Acta Agrobotanica 50 (1-2): 11-26.

 7. 7. Zamorski C., Nowicki B., Mirzwa-Mróz E. 1997. Wstępne obserwacje reakcji odmian i rodów pszenicy ozimej na porażenie przez Mycosphaerella graminicola. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, Poznań 37(2): 310-313.

 8. 8. Mirzwa-Mróz E., Nowicki B., Zamorski Cz., Myszkiewicz D. 1999. Reakcje rodów pszenicy ozimej na porażenie przez Mycosphaerella graminicola w warunkach polowych w latach 1997-1998. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin. Poznań 39 (2):

 9. 9. Mirzwa-Mroz E. 2000. Rozwój teleomorfy grzyba Mycosphaerella graminicola – sprawcy septoriozy paskowanej liści pszenicy. Rocz. AR Pozn. CCCXXI, Ogrodn. 30: 105-112.

 10. 10. Mirzwa-Mróz E., Zamorski Cz. 2002. Podatność genotypów pszenicy ozimej na porażenie przez Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter. Acta Agrobotanica. 55 (1): 233-246.

 11. 11. Mirzwa-Mróz E., Tvaruzek L., Zamorski C., Nowicki B. 2003. Research on the development of Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter teleomorph on wheat leaves from Poland and Czech. Acta Agrobotanica 58 (1): 59-65.

 12. 12. Mirzwa-Mróz E., Wińska-Krysiak M., Zamorski C., Nowicki B. 2004. Preliminary identification of septoria species on Stellaria media (l.) Vill. Phytopathologia Polonica 35: 191-196.

 13. 13. Mirzwa-Mróz E., Dzięcioł R., Witkowska M., Ząbek A. 2005. Sooty blotch on apples and pears in ecological orchards. XVI symposium of Mycologists and Lichenologists of Baltic States, 21-25 September, 2005, Cesis, Latvia, p. 133-136.

 14. 14. Wakuliński W., Zamorski Cz., Nowicki B., Schollenberger M., Mirzwa-Mróz E., Mikulski W., Konieczny M. 2005. Grzyb Blumeria graminis (DC) poważnym zagrożeniem dla pszenżyta. Progress In Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 45: 505-510.

 15. 15. Wińska-Krysiak M., Mirzwa-Mróz E., Łata B. 2006. Wpływ nawożenia dolistnego na porażenie przez Phytophthora infestans oraz na wybrane parametry gospodarki wodnej u pomidora. Acta Agrophysica, 7 (4): 1027-1034.

 16. 16. Mirzwa-Mróz E. 2008. Fungi from genera Pseudocercospora and Pseudocercosporella as the casual agents of sooty blotch in Poland. Phytopathologia Polonica 50: 81-84.

 17. 17. Mirzwa-Mróz E. Ochrona roślin przed chorobami. [W:] Wińska-Krysiak M., Wrochna M., Mirzwa-Mróz M., Krysiak C. 2009. Przygotowanie i planowanie produkcji ogrodniczej. Uprawa roli, nawożenie, diagnostyka oraz ochrona roślin ogrodniczych. Wydawnictwo REA

 18. 18. Mirzwa-Mróz E., Wińska-Krysiak M., Marcinkowska J., Gleason M. 2011. First report of Microcyclosporella mali causing sooty blotch and flyspeck disease on plum in Poland. Plant Disease 95(4): 493.

 19. 19. Mirzwa-Mróz E., Wińska –Krysiak M. 2011. Diversity of sooty blotch fungi in Poland. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(4): 191-200.

 20. 20. Wit M., Warzecha R., Mirzwa-Mróz E., Jabłońska E., Ochodzki P., Waśkiewicz A., Wakuliński W. 2011. Susceptibility of flint and dent maize ears to Fusarium species. Phytopathologia 60: 35-45.

 21. 21. Mirzwa-Mróz E. Wykrywanie i identyfikacja grzybów patogenicznych dla roślin z wykorzystaniem niektórych metod molekularnych. [W:] Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Red Dynowska M., Ejdys E. Wyd. Uniwersytetu Wa

 22. 22. Mirzwa-Mróz E. Choroby roślin powodowane przez grzyby [w:] Kryczyński S., Weber Z (red.). 2011. Fitopatologia. Tom II. Choroby roślin uprawnych. PWRiL, p.293-294, 304-306, 326-328, p.464.

 23. 23. Mirzwa-Mróz E., Dzięcioł R., Pitera E., Jurkowski A. 2012. Influence of sooty blotch and flyspeck (SBFS) fungi on apple fruits during storage. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11 (1): 39-46.

 24. Skrypty:

 25. 1. Kryczyński S., Majewski T., Marcinkowska J., Mirzwa-Mróz E., Nowicki B., Paduch-Cichal E., Schollenberger M., Szyndel M.S., Wakuliński W., Zamorski C. 2002. Choroby roślin w uprawach rolniczych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2002-skrypt.

 26. 2. Paduch-Cichal E., Szyndel M. S., Schollenberger M., Wakuliński W., Mirzwa-Mróz E., Sala-Rejczak K. Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych. 2010. Skrypt red. Paduch-Cichal E., Szyndel M. S., Schollenberger M., Wakuliński W. Wyd. SGGW.