Pracownicy

Anna Milewska


dr inż.

Anna Milewska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

+48 22 59 340 69Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, Zakład Prawa i Finansów, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W pracy naukowej i dydaktycznej podejmuje problematykę związaną między innymi z:

*finansami publicznymi,

*funkcjonowaniem samorządów (finanse, struktura organizacyjna, formy współpracy itp.),

*rynkiem usług publicznych,

*partnerstwem publicznoprywatnym.

W latach:

*2001-2002 wykonawca w projekcie "Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych i podmiotów gospodarczych przez Bank Gospodarki Żywnościowej" oraz wykonawca w projekcie badawczym "Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo",*2002-2004 główny wykonawca projektu badawczego "Zróżnicowanie budżetów gmin w Polsce" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Autor i współautor ponad 50 artykułów (popularnonaukowych i naukowych). Współautor podręcznika "Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje" wydanego w 2010 r. przez PWN.

W 2011 r. wraz z innymi autorami otrzymała nagrodę zespołową II stopnia za działalność dydaktyczną przyznaną przez Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Curriculum Vitae

http://anna_milewska1.users.sggw.pl/cvpl.pdf