Pracownicy

Dorota Szczęsna


mgr

Dorota Szczęsna

+48 22 59 356 94

Kierownik Sekcji Projektów Krajowych