Pracownicy

Beata Michniewska


mgr inż.

Beata Michniewska

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Biochemii

022 5 9 3 2 567 (72)