Pracownicy

Robert Michałowski


inż.

Robert Michałowski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

+48 22 59 353 16

Pracownik naukowo-techniczny