Pracownicy

Marta Mendel


dr hab.

Marta Mendel

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

+48 22 59 360 37

Publikacje

 1. Publikacje w czasopismach z listy JCR

 2. 1. Mendel M, Karlik W, Chłopecka M. (2019) The impact of chlorophyllin on deoxynivalenol transport across jejunum mucosa explants obtained from adult pigs. Mycotoxin Research 35: 187-196.

 3. 2. Karlik W, Chłopecka M, Bamburowicz-Klimkowska M, Mendel M. (2019) Modulations of bovine hepatic microsomal metabolism of benzimidazoles by secondary plant metabolites. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 42: 222-229.

 4. 3. Chłopecka M, Mendel M, Dziekan N, Karlik W. (2018) The effect of pyriproxyfen on the motoric activity of rat intestine - In vitro study. Environmental Pollution 241: 1146-1152.

 5. 4. Mendel M., Chłopzecka M., Dziekan N., Karlik W. (2017). Phytogenic feed additives as potential gut contractility modifiers – a review. Animal Feed Science and Technology, 230: 30-46.

 6. 5. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Karlik W. (2017) Interactions between erythromycin, flunixin meglumine, levamisole and plant secondary metabolites towards bovine gastrointestinal motility – in vitro study. Journal of Veterinary Pharmacology

 7. 6. Chłopecka M, Mendel M, Dziekan N, Karlik W. (2017) The effect of glyphosate-based herbicide Roundup and its co-formulant, POEA, on the motoric activity of rat intestine - In vitro study. Environmental Toxicology and Pharmacology 49: 156-162.

 8. 7. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Karlik W. (2016). Modification of abomasum contractility by flavonoids present in ruminants diet: in vitro study. Animal: The International Journal of Animal Biosciences, 10: 1431-1438.

 9. 8. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Karlik W. (2016). The effect of alfalfa saponins on the contractility of bovine isolated abomasum and duodenum preparations. Livestock Science, 188: 153-158.

 10. 9. Skalicka-Woźniak K., Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N. (2016). Isolation and evaluation of the myorelaxant effect of bergapten on isolated rat jejunum. Pharmaceutical Biology, 54: 48-54.

 11. 10. Mendel M., Chłopecka M, Dziekan N., Karlik W. (2016). Antispasmodic effect of selected Citrus flavonoids on rat isolated jejunum specimens. European Journal of Pharmacology, 791: 640-646.

 12. 11. Mendel M., Skalicka-Woźniak K., Chłopecka M., Dziekan N. (2015). Effect of imperatorin on the spontaneous motoric activity of rat isolated jejunum strips. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (eCAM), Volume 2015, Article ID 614849.

 13. 12. Chłopecka M, Mendel M, Dziekan N, Karlik W. (2014) Glyphosate affects the spontaneous motoric activity of intestine at very low doses - in vitro study. Pesticide Biochemistry and Physiology 113: 25-30.

 14. 13. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Karlik W., Wiechetek M. (2013) The participation of extracellular calcium in α-hederin-induced contraction of rat isolated stomach strips. Journal of Ethnopharmacology 146: 423-426.

 15. 14. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Karlik W., Wiechetek M. (2012) The participation of cholinergic pathways in α-hederin-induced contraction of rat isolated stomach strips. Phytomedicine 19: 591-595.

 16. 15. Mendel M., Chlopecka M., Dziekan N., Wiechetek M. (2011) The effect of the whole extract of common ivy (Hedera helix) leaves and its selected active substances on the motoric activity of rat isolated stomach strips. Journal of Ethnopharmacology 134: 7

 17. 16. Chłopecka M., Dziekan N., Bąkała A., Wiechetek M., Mendel M. (2007) Papaverine should not be used as an indicator for controlling the ability of gastrointestinal tract muscle to relax in vitro. Medycyna Weterynaryjna, 63 (11)

 18. 17. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N. (2007) Haemolytic crisis in sheep as a result of chronic exposure to copper. Polish Journal of Veterinary Sciences, 10: 51-56.

 19. 18. Chłopecka M., Dziekan N., Mendel M., Bąkała A., Małdyk J., Wiechetek M. (2007) Evaluation of time-stability of an alternative research model based on isolated rat gastrointestinal strips. Journal of Physiology and Pharmacology 58, 73-86

 20. 19. Mendel M., Wiechetek M. (2006) Zatrucia zwierząt żelazem. Medycyna Weterynaryjna, 62, (12), 1357-1361

 21. 20. Kluza A., Jabłonkowski S., Paprocka M. (2005) Zastosowanie metody wnioskowania w diagnozowaniu zatruć zwierząt. Medycyna Weterynaryjna, 61, (7), 723-725

 22. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych spoza listy JCR:

 23. 1. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Sobczak-Filipiak M., Bielecki W., Karlik W. (2016) Bovine isolated abomasum specimens – a useful tool in preclinical in vitro studies. Research & Reviews: Journal of Veterinary Sciences, 2: 76-83.

 24. 2. Chłopecka M., Mendel M., Dziekan N. (2013) Przyczyny działań niepożądanych preparatów żelaza u nowo narodzonych prosiąt. Cz. II. Magazyn Weterynaryjny 22: 133-139

 25. 3. Dziekan N., Chłopecka M., Mendel M. (2012) Zatrucie paracetamolem u psów i kotów. Magazyn Weterynaryjny 21: 1136-1138

 26. 4. Chłopecka M., Mendel M., Dziekan N. (2012) Przyczyny działań niepożądanych preparatów żelaza u nowo narodzonych prosiąt. Cz. I. Magazyn Weterynaryjny 21: 1133-1135.

 27. 5. Chłopecka M., Dziekan N., Mendel M., Karlik W. (2012) Jakość chemiczna wody a dobrostan krów mlecznych, Dobrostan i bioasekuracja - ważne elementy współczesnej bujatrii, PTNW Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki, Polskie Towarzystwo Bujatryczne, Wyższa Szkoła

 28. 6. Chłopecka M., Dziekan N., Mendel M., Karlik W., Wiechetek M. (2011) Zagrożenia toksykologiczne związane z obecnością związków trujących w paszach. Aktualne Problemy Bujatryki XXI Wieku. ISBN 978-83-861775-63-5 Wyd. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wa

 29. 7. Chłopecka M., Mendel M. (2009) Zatrucie ołowiem u małych zwierząt. Cz. II – rozpoznawanie i leczenie. Magazyn Weterynaryjny 142 (18): 84-88

 30. 8. Dziekan N., Chłopecka M., Mendel M., Wiechetek. (2008) Schemat postępowania doświadczalnego w badaniach prowadzonych na izolowanych wycinkach przewodu pokarmowego szczura. Prace i Materiały Zootechniczne, 66: 190-192

 31. 9. Chłopecka M., Dziekan N. Mendel M., Wiechetek M. (2008) Izolowane wycinki jelita czczego szczura – alternatywny model badawczy do badania działania ksenobiotyków. Prace i Materiały Zootechniczne, 66: 174-176

 32. 10. Mendel M., Dziekan N., Chłopecka M., Wiechetek M. (2008) Stosowane w doświadczeniach rozpuszczalniki organiczne, a wiarygodność otrzymanych wyników: badania in vitro na izolowanych wycinkach żołądka szczura. Prace i Materiały Zootechniczne 66: 193-195

 33. 11. Chłopecka M., Mendel M. (2008) Zatrucie ołowiem u małych zwierząt. Część I. Magazyn Weterynaryjny 140 (17), 1232-1236

 34. 12. Mendel M., Chłopecka M., Dziekan N., Wiechetek M. (2006) Wpływ saponin triterpenowych (α-hederyny) z bluszczu pospolitego (Hedera helix) na mięśniówkę gładką izolowanych wycinków przewodu pokarmowego. Herba Polonica, 52 (3), 75-76

 35. 13. Kluza A., Jabłonkowski S., Paprocka M. (2005) Analiza przetwarzania niekompletnej informacji we wspomaganiu diagnozowania zatruć zwierząt. Materiały Konferencyjne XIV Krajowej Konferencji Naukowej „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”