Pracownicy

Anna Mazurkiewicz-Woźniak


dr

Anna Mazurkiewicz-Woźniak

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

+48 22 59 366 30Magister biologii

Doktor nauk biologicznychBiologia i ekologia nicieni owadobójczychDoskonalenie metod stosowania nicieni owadobójczych jako czynnika ograniczającego występowanie szkodników glebowych w uprawach leśnych, ogrodniczych i rolniczychMorfologia czerwców z rodziny Diaspididae (Hemiptera: Coccinea)

Publikacje

  1. Mazurkiewicz A., Wrzesień R., 2008: Rzadkie gatunki Microlepidoptera złowione w Warszawie. Wiad. Entomol., 27(3): 490

  2. Mazurkiewicz A., 2009: Entomofauna lądowa. (w:) A. Obidziński, J. Żelazo (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Przewodnik terenowy. Wydawnictwo SGGW Warszawa, pp. 81-89. Wyd. IV poprawione i uzupełnione.

  3. Mazurkiewicz A., 2011: Entomofauna lądowa. (w:) A. Obidziński, J. Żelazo (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Przewodnik terenowy. Wydawnictwo SGGW Warszawa, pp. 81-89. Wyd. V poprawione i uzupełnione.

  4. Tumialis D., Kamionek M., Maurkiewicz A., Pezowicz E., 2011: Effect of different factors on the nematode Heterorhabditis megidis (Poinar, Jackson and Klein, 1987) - mutualistic bacteria Photorhabdus luminescens (Thomas and Poinar, 1979) in vitro cultures.

  5. Tumialis D., Pezowicz E., Mazurkiewicz A., Skrzecz I., Popowska E., Kucharska K., 2011: The effect of the number of bacteria Photorhabdus luminescens (Thomas and Poinar, 1979) on the population dynamics of nematodes Heterorhabditis megidis (Poinar, Jackso

  6. Podsiadło E., Mazurkiewicz A., 2012: Morphology of the first instar nymph of Leucaspis loewi COLVÉE (Hemiptera: Coccinea: Diaspididae). Polish Journal of Entomology. 82 (1): 43-47.

  7. Jarmuł – Pietraszczyk J., Tumialis D., Igras J., Klimaszewski K., Kamionek M., Mazurkiewicz A., 2012: The occurrence of entomopathogenic fungi in two catchment basins of the Zagożdżonka and Zwoleńka Rivers in Masovian Province, Poland. Annals of Warsaw Un