Pracownicy

Jacek Stefan Marszał


mgr inż.

Jacek Stefan Marszał

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Samodzielny Zakład Sadownictwa

32 10 3