Pracownicy

Iwona Markowska-Daniel


prof. dr hab.

Iwona Markowska-Daniel

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

361 46 , 6 04 476 566