Pracownicy

Katarzyna Markowska-Lech


dr inż.

Katarzyna Markowska-Lech

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Laboratorium-Centrum Wodne

+48 22 59 352 27