Pracownicy

Karolina Maresz


mgr

Karolina Maresz

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

+48 22 59 347 14