Pracownicy

Monika Marcinkowska-Lesiak


dr inż.

Monika Marcinkowska-Lesiak

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu