Pracownicy

Monika Marchwicka


mgr inż.

Monika Marchwicka

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna