Pracownicy

Małgorzata Malinowska


mgr

Małgorzata Malinowska

Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

+48 22 59 360 10