Pracownicy

Stefan Malepszy


prof. dr hab.

Stefan Malepszy

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

+48 22 59 321 70