Pracownicy

Maciej Malarski


dr

Maciej Malarski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej

+48 22 59 351 50dr inż. Maciej Malarski

Wykształcenie wyższe. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - 26 maja 2009r. Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska

Obszar badawczy: Ścieki szare, Uzdatnianie wody, Oczyszczanie ścieków.

Projekty badawcze: 2 granty badawcze własne dotyczące problematyki ścieków szarych.

Promotorstwo: 31 prac magisterskich, 28 prac inżynierskich.

Curriculum Vitae

http://p323150.users.sggw.pl/CV/CV - Maciek.pgf

Publikacje

  1. Malarski M., Perchuć M.: Odwrócona osmoza w doczyszczaniu wody przeznaczonej do spożycia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne. Projektowanie, Wykonawstwo, Eksploatacja. Warszawa Dębe 6-7.05.2004

  2. Malarski M., Perchuć M.: Doczyszczanie wody w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie. INSTAL, nr 6/2005, str.55-58

  3. Malarski M.: Doczyszczanie wody w budynkach użytkowania zbiorowego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 12/2010, str. 24-29

  4. Malarski M.: Metoda wyboru Lokalnej Stacji Doczyszczania Wody. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 11/2011, str. 473-479

  5. Malarski M.: Podczyszczanie wód szarych popralniczych na filtrach narurowych wkładkowych. INSTAL nr 9/2012 str. 72-75

  6. Malarski M., Drzazga A., Matusiak M., Strzelczyk M., Pająk P.: Analiza parametrów jakości wody w wybranych sieciach wodociągowych w Polsce pod względem potrzeby jej doczyszczania. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 4/2013, str. 151-153.

  7. Malarski M.: Treatment of bath greywater using cartridge filters as a way to reduce water consumption in households. Land Reclamations nr 45(1)/2013, str. 49-59.