Pracownicy

Agata Malak-Rawlikowska


dr

Agata Malak-Rawlikowska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

+48 22 59 342 20

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała z wyróżnieniem w 2005 roku, broniąc pracę na temat ekonomicznych i organizacyjnych skutków wprowadzenia regulacji Wspólnej Polityki Rolnej na rynku mleka w UE, na przykładzie systemu kwot mlecznych. Zainteresowania naukowo-badawcze skupione są wokół zagadnień ekonomiki przedsiębiorstw i polityki rolnej, w szczególności w produkcji zwierzęcej oraz roli interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Jest autorką ponad 70 publikacji, w tym 3 monografii i 26 prac w języku angielskim. W okresie 2005-2012 uczestniczyła w 11 projektach międzynarodowych w tym w 8 o charakterze badawczym m.in. z VI i VII Programu Ramowego UE. Od 2005 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału ds. Współpracy Naukowej. Zajmuje się także koordynacją staży naukowych UNESCO oraz współpracą w ramach Visegrad University Association.

Curriculum Vitae

http://agata_malak_rawlikowska.users.sggw.pl/

Publikacje

 1. Pełny spis publikacji znajduje się na stronie biblioteki SGGW w bazie publikacji pracowników

 2. oraz na google-scholar

 3. scholar.google.pl/citations?user=k4cIVKUAAAAJ&hl=pl

 4. Wybrane publikacje:

 5. Majewski E, Malak-Rawlikowska A, Monika Gebska, Hamulczuk M., Harvey D.,R, 2012: Cost-Effectiveness Assessment Of Improving Animal Welfare Standards In European Agriculture, IAAE Congress, August 18-24, 2012, Foz do Iguacu, Brazil

 6. Liesbeth Dries, Jan Fałkowski, Agata Malak-Rawlikowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Post-Communist Economies 2011/6/1 Public policies and private initiatives in transition: evidence from the Polish dairy sector, pp. 219-236 UK.

 7. Malak-Rawlikowska A., Gębska M., Spaltabaka E., 2010, Social and legal aspects of upgrading dairy welfare norms in selected European countries and in Poland, Annals of Agricultural Science Series G, Vol. 97 No 1, p. 28-42

 8. Dominika Milczarek-Andrzejewska, Agata Malak-Rawlikowska, Jan Fałkowski and Jerzy Wilkin Monograph: The Agrifood Sector Series, 2008 Farm-level restructuring in Poland Evidence from dairy sector (B), ; Regoverning Markets Program pp. 1-51; LONDON

 9. Wilkin J., Milczarek D., Malak-Rawlikowska A., Fałkowski J. Monograph: The Agrifood Sector Series, (2007), The Dairy Sector in Poland, December 2007, IIED, London.

 10. Agata Malak-Rawlikowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Jan Falkowski, Jerzy Wilkin; Society and Economy 2008, Journal of the Corvinus University of Budapest ; Publication title: Regoverning the Dairy Sector in Poland; nr 30 (2008), pp. 29-77

 11. A.Kuipers, A. Malak-Rawlikowska, M. Klopcic and J. Sataite , Wageningen Academic Publishers 2009; EAAP technical series: The cattle sector in Central and Eastern Europe ; developments and opportunities in a time of transition; Publication title: Analysis

 12. Agata Malak-Rawlikowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska Jan Fałkowski, Wageningen Academic Publishers 2009; EAAP technical series: The cattle sector in Central and Eastern Europe – developments and opportunities in a time of transition; Publication

 13. Agata Malak-RAwlikowska, Monografia Wyd SGGW 2005, Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, na przykładzie systemu kwotowania produkcji mleka”.