Pracownicy

Teresa Majdecka


mgr inż.

Teresa Majdecka

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

22 59 36 6 11