Pracownicy

Renata Madyniak


dr inż.

Renata Madyniak

Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Centrum Analityczne SGGW