Pracownicy

Beata Madras-Majewska


dr hab.

Beata Madras-Majewska

Wydział Nauk o Zwierzętach

Pracownia Pszczelnictwa

+48 22 59 366 52Wykształcenie:Doktor habilitowany nauk rolniczych - Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie, rok 2011

Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechnika - Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie, rok 2003

Magister inżynier kierunek zootechnika - Wydział Zootechniczny. SGGW, rok 1998Ukończone kursy i szkolenia:Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie 10.07.2004

Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Turystyki i Agroturystyki prowadzone na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie 30.05.2007

Kursy "Zarządzanie" i "Międzynarodowy Agrobiznes" międzynarodowego programu MBA;"Zarządzanie w Agrobiznesie"; prowadzonego na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Rolniczych SGGW w Warszawie wspólnie z SAC Aberdeen (Szkocja) oraz Uniwersytetami Wageningen (Holandia), Cork (Irlandia) i Wolverhampton (Anglia) 17.10.2008Miejsce pracy:

Pracownia Pszczelnictwa WNoZ, SGGW w WarszawieStanowisko:

profesor nadzwyczajnyDydaktyka:

Wykorzystanie produktów pszczelich

Hodowla owadów użytkowych

Organizacja gospodarstwa agroturystycznegoObszar naukowy:Zawartością pierwiastków niebezpiecznych dla zdrowia w ciele pszczół i ich produktach

Jakość mikrobiologiczna produktów pszczelich

Ochrona rodzimej pszczoły miodnej w Polsce

Zachowanie pszczół usypianych dwutlenkiem węgla, a następnie wzbudzanych w mieszaninach tlenu i azotu w różnych proporcjachDodatkowo:

Agroturystyka

Uczestnictwo badaniach naukowych realizowanych w ramach grantów:grant KBN pt. Zawartość metali ciężkich w ciele pszczół oraz w produktach pszczelich w Polsce; nr 6PO6Z 05421, którego byłam głównym wykonawcą.

grant MNiSW nr 3 P06Z 045 24 pt. Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienianych matek pszczelich; wykonywanego przez trzy jednostki badawcze: PHOU SGGW w Warszawie, Zakład Pszczelnictwa w AR w Szczecinie oraz Katedrę Pszczelnictwa UWM w Olsztynie. Byłam jednym z wykonawców ww. grantu.

grant MNiSW nr 2 P06 Z 042 30 pt.;Badania nad czynnikami przyśpieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich, którego byłam jedynym wykonawcą.

grant MNiSW nr P06Z 05828 pt.;Zimowanie zapasowych matek pszczelich w zmodyfikowanych ulikach weselnych, byłam jednym z wykonawców

Curriculum Vitae

http://beata_madras_majewska.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1. Oryginalne prace naukowe:

 2. 1.1. Jasiński Z., Madras-Majewska B. (2000). Poziom zawartości rtęci w ciele pszczół i ich produktach na terenie północno-zachodniej Polski. 37 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy, 8-9 marca, Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, Tom XLIV: 40-41.

 3. 1.2. Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2003). Lead content of bees, brood and bee products from different region of Poland. Journal of Apicultural Science 47 (2): 47-55 .

 4. 1.3. Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2005). The content of mercury in bee bread originating from different region of Poland. Journal of Apicultural Science 49 (2): 69-74.

 5. 1.4. Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2005). The content of mercury in honey originating from different region of Poland. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj 7 (2): 155-159.

 6. 1.5. Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2006). The content of mercury in propolis originating from different regions of Poland. Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environment protection, human and animal health. Chemistry for Agricul

 7. 1.6. Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2006). The lead content in bee body and bee products collected from north-east polish region. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj 8 (4): 181-184.

 8. 1.7. Madras-Majewska B., Majewski J. (2008). Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski. Problemy Rolnictwa Światowego 4 (XIX): 281-290.

 9. 1.8. Woyke J., Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Chuda-Mickiewicz B., Siuda M., Madras-Majewska B., Samborski J., Bratkowski J., Jojczyk A. (2008). Onset of oviposition by honey bee queens, mated either naturally or by various instrumental insemination

 10. 1.9. Kania A., Jasiński Z., Madras-Majewska B. (2009). The influence of conditions of keeping the drones A. mellifera on quality of their semen. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 46: 71-80.

 11. 1.10. Gąbka J., Madras-Majewska B., Kamiński Z., Ochnio M., Hońko S. (2009). The influence of open brood in rearing colonies on eggs acceptance in different egg age. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 46: 59-62.

 12. 1.11. Madras-Majewska B., Jasiński Z., Gąbka J., Hońko S., Kania A. (2009). Effect of early supplemental feeding honeybee colonies with a substitute of bee bread made of pollen and honey on colony strength. Annals of Warsaw University of Life Sciences 

 13. 1.12. Madras-Majewska B. (2009). The comparison of bee workers damages in their own colonies without queen. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 46: 81-86.

 14. 1.13. Hońko S., Madras-Majewska B., Gąbka J. (2009). Comparison four races of bees in Finnish conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 46: 63-70.

 15. 1.14. Gąbka J., Gadomski W., Madras-Majewska B. (2010). Effect of carbon dioxide on the onset of oviposition in instrumentally inseminated honeybee queens. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 8 (4): 235-240.

 16. 1.15. Gąbka J., Kamiński Z., Madras-Majewska B. (2010). The influence of development stage of brood used for rearing honeybee queens on the number of obtained queen cells. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 8 (4): 241-245.

 17. 1.16. Gąbka J., Ochnio M., Kamiński Z., Madras-Majewska B. (2011). Effect of age of eggs used for rearing honey bee queens on the number of received queen cells. Journal of Apicultural Science 55(1): 47-52.

 18. 1.17. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J., Chuda-Mickiewicz B., Woyke J., Jasiński Z., Madras-Majewska B., Samborski J. (2011). Wintering queen bees in modified mating nuclei. Journal of Apicultural Science 55(1): 87-98.

 19. 1.18. Roman A., Madras-Majewska B., Popiela-Pleban E. (2011) Comparative study of selcted toxic elements in propolis and honey. Journal of Apicultural Science 55 (2): 97-106

 20. 1.19. Madras-Majewska B., Zajdel B., Grygo M. (2011) Section analysis of material after born mason bee (Osmia rufa L.) Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 49: 103-108

 21. 1.20. Madras-Majewska B., Kamiński Z., Zajdel B. (2011)The survival and the awaking time of the worker after carbon dioxide anesthesia and gas treatment with different concentration of oxygen and nitrogen. Annals of Warsaw University of Life Sciences R

 22. 1.21. Madras-Majewska B., Zajdel B., Boczkowska A. (2011) Influence manner use nests on experience masaon bee (Osmia rufa L.) Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 49: 115-120

 23. 1.22. 7.5 Madras-Majewska B., Zajdel B., Hońko S., Ścięgosz J. (2012) A comparison of honey production in bee colonies with instrumentally inseminated and naturally mated queens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 51: 55-58

 24. 2. Inne publikacje

 25. 2.1. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowanych w kraju w formie

 26. abstraktu

 27. 2.1.1 Madras B. (1999). Zanieczyszczenia rtęcią pszczół, czerwiu oraz produktów pochodzenia pszczelego. 28 Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 6 maja: 153.

 28. 2.1.2 Madras B. (1999). Zanieczyszczenia rtęcią pszczół, czerwiu oraz produktów pochodzenia pszczelego. 15 Naukowa Konferencja „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”, Olsztyn-Kortowo 10 maja: 52.

 29. 2.1.3 Madras-Majewska B., Żarski T., Żarska H., Jasiński Z. (2000). Zanieczyszczenie rtęcią ciała pszczół i ich produktów na terenie Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. 16 Naukowa Konferencja „Warroza pszczół i gospodarka pasieczna”, Olsztyn-Kort

 30. 2.1.4 Madras-Majewska B., Żarski T., Żarska H., Jasiński Z. (2000). Mercury content in honeybee body and bee products. The 1st European Scientific Apicultural Conference, Puławy, 5-8 September: 83-85.

 31. 2.1.5 Madras-Majewska B., Jasiński Z. Żarski T., Żarska H. (2002). The content of mercury in honeybee body and bee products originating from different region of Poland. 5th International Conference on the Black Bee Apis mellifera mellifera. Wierzba, Polan

 32. 2.1.6 Prabucki J., Bratkowski J., Chuda-Mickiewicz B., Jasiński Z., Madras-Majewska B., Samborski J., Siuda M., Wilde J., Woyke J. (2008). Wstępne wyniki badań nad zimowaniem zapasowych matek pszczelich w zmodyfikowanych ulikach weselnych. 45 Naukowa Konf

 33. 2.1.7 Prabucki J., Bratkowski J., Chuda-Mickiewicz B., Jasiński Z., Madras-Majewska B., Samborski J., Siuda M., Wilde J., Woyke J. (2009). Zimowanie matek pszczelich w ulikach z rodzinkami o różnej sile. 46 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy, 10-11

 34. 2.1.8 Jasiński Z., Madras-Majewska B., Ruszkowska E. (2009). Zachowanie się pszczół w stosunku do trutni własnych i obcych. 46 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy, 10-11 marca: 40-41.

 35. 2.1.9 Gąbka J., Madras-Majewska B., Kamiński Z., Ochnio M. (2009). Wpływ wieku jaj użytych do wychowu matek pszczelich na liczbę uzyskanych mateczników. Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego pt. Nauka praktyce –produkcja zwierz

 36. 2.1.10 Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2009). Uszkodzenia pszczół robotnic przechowywanych w rodzinach własnych i obcych. Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego pt. Nauka praktyce – produkcja zwierzęca

 37. w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Ciechanowiec, 15-16 października: 21.

 38. 2.1.11 Gąbka J., Madras-Majewska B., Gałek M. (2010). Wpływ typu przegonki na liczbę pszczół pozostających w nadstawce. 47 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy, 10-11 marca: 93-94.

 39. 2.1.12 Gąbka J., Kamiński Z., Ochnio M., Madras-Majewska B. (2011). Wpływ wirowania plastrów z czerwiem krytym na jego przeżywalność. 48 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Pszczyna, 5-7 kwietnia: 36.

 40. 2.1.13 Hońko S., Madras-Majewska B., Kamiński Z., Zajdel B. (2012) Czas wybudzania i przeżywalność pszczół po anestezji dwutlenkiem węgla i traktowanych mieszaniną gazową o różnych stężeniach tlenu i azotu Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 m

 41. 2.1.14 Madras-Majewska B., Elzbieta Rosiak, Beata Kuczyńska (2013) Ocena mikrobiologiczna miodów dostępnych na rynku warszawskim. 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 16-18 kwietnia: 118-119

 42. 2.1.15 Barbara Zajdel, Madras-Majewska B., Zygmunt Jasiński (2013) Wpływ przechowywania trutni w rodzinach pszczelich własnych i obcych na ich śmiertelność. 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 16-18 kwietnia: 37-38

 43. 2.1.16 Madras-Majewska B., Gładysz P, Zajdel B (2013) Preferencje konsumenckie dotyczące miodu. 50 Naukowa Konferencja Pszczelarska Puławy 16-18 kwietnia: 80-81

 44. 2.2. Publikacje w materiałach konferencyjnych wydrukowanych za granicą w formie

 45. abstraktu

 46. 2.2.1 Madras-Majewska B., Jasiński Z., Soszka M., Hońko S. (2002). The content of lead in honeybee body and bee products originating from different region of Poland. 2nd European Scintific Conference Salus Apis mellifera, Balatonelle, Hungary,11-13 Septem

 47. 2.2.2 Madras-Majewska B., Rosiak E. (2012) Evaluation of chosen quality parameters of honey from the Polish market. II International Symposium on Bee Products Annual Meetig oh IHC 9-12 September 2012, Bragança, Portugal: 44

 48. 2.3. Publikacje popularno-naukowe

 49. 2.3.2. Jasiński Z., Madras-Majewska B. (2005). Zawartość ołowiu w ciele pszczół, czerwiu oraz w produktach pszczelich w Polsce. Przegląd Pszczelarski 1: 29-36.

 50. 2.3.3. Majewski J., Madras-Majewska B. (2008). Rozwój produkcji pszczelarskiej jako szansa wzrostu dochodów rolników. Wieś Jutra 10 (123): 23-25.

 51. 2.3.4 Madras-Majewska B. (2010). Produkty pszczele. Kalendarz Pszczelarza. Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Rysiewicza: 144-150.

 52. 2.3.5 Madras-Majewska B. (2010). Systematyka pszczół. Kalendarz Pszczelarza. Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Rysiewicza: 150-156.

 53. 2.3.6 Madras-Majewska B. (2010). Szkodniki pszczół. Kalendarz Pszczelarza. Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Rysiewicza: 156-162.

 54. 2.4 Monografie

 55. 2.4.1 Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2005). Mercury content of brood different region of Poland. Animals and Environment XII International Congres ISAH 2:

 56. 501-504 .

 57. 2.4.2 Madras-Majewska B., Jasiński Z. (2005). The content of mercury in honeybee body originating from different region of Poland. Animals and Environment XII International Congres ISAH 2: 497-500.

 58. 2.4.3 Idzik M., Madras-Majewska B. (2005). Ocena stopnia skażenia środowiska rtęcią przy zastosowaniu syntetycznego wskaźnika i metody biologicznej. Rozwój lokalny ; wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, Tom II: 437-446.

 59. 2.4.4 Madras-Majewska B. (2011). Wpływ mieszanin tlenu i azotu na wybudzanie i rozpoczynanie czerwienia sztucznie unasienionych matek pszczelich. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW