Pracownicy

Mariusz Maciejczak


dr

Mariusz Maciejczak

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

+48 22 59 342 35

Curriculum Vitae

http://mariusz_maciejczak.users.sggw.pl/cvpl.pdf