Pracownicy

Adam Maciak


dr hab.

Adam Maciak

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

+48 22 59 345 19Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej i Leœnej specjalnoœci mechanizacja leœnictwa.

Doktor nauk rolniczych w dziedzinie inżynierii rolniczej.

Instruktor na kursach drwali.

Zaintereresowania badawcze: badanie procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi,badania wydajności i kosztów pracy maszyn przy zrywce i pozyskaniu, oddziaływanie maszyn na środowisko leśne przy zrywce, możliwości wykorzystania bioetanolu w pilarkach spalinowych, możliwości pozyskiwania biomasy z sadów.

Publikacje

 1. 1. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

 2. 1. Maciak A.: Badania oporów i wydajności skrawania drewna bukowego łańcuchowš piłš żłobikowš. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 11/1994, s.17-19.

 3. 2. Więsik J., Neugebauer Z., Maciak A., Skarżyski J.: Efekty pracy cišgnika Ursus 2812 przy zrywce drewna długiego, Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej, nr 4/95, s. 12-15. (udział własny 40 % - udział w badaniach i opracowywaniu wyników, udział w redakcj

 4. 3. Maciak A., Skarżyski J.: Efekty pracy cišgnika Ursus 2812 przy zrywce drewna krótkiego, Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 10/1995, str. 27-29. (udział własny 75% - udział w badaniach i opracowywaniu wyników, udział w redakcji publikacji).

 5. 4. Maciak A.: Wpływ geometrii ostrza żłobikowego na jego obcišżenie podczas skrawania drewna sosnowego, Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 5/1998,

 6. s. 18-21.

 7. 5. Maciak A.: Wpływ zużycia ogniw tnšcych piły łańcuchowej na wydajność skrawania drewna, Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 1/2000, s. 20-22.

 8. 6. Maciak A.: Forces acting on cutter of saw chain during wood cutting, Annals of Warsaw Agricultural Uniwersity No 36/2000, s. 15-20.

 9. 7. Maciak A.: Effect of wear of saw chain cutters on the rate of wood cutting, Annals of Warsaw Agricultural Uniwersity No 36/2000, s. 21-26.

 10. 8. Maciak A.: Analiza zmiany kšta wychylenia ogniw tnšcych piły łańcuchowej żłobikowej podczas skrawania drewna. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 2/2002, s. 24-26.

 11. 9. Maciak A.: Wpływ rodzaju zużycia ogniw tnšcych piły łańcuchowej żłobikowej na efekty piłowania. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 4/2002, s. 18-20.

 12. 10. Maciak A.: Wpływ zużycia eksploatacyjnego piły łańcuchowej na uzyskiwane efekty skrawania. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 2002 r., zeszyt 486 s.269-276.

 13. 11. Maciak A.: Próba wykorzystania metody termograficznej w badaniach pilarek spalinowych. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 2/2004, s. 22-24.

 14. 12. Maciak A.: Influence of inclination angle of horizontal cutting edge of the chain saw link on cutting effects, Annals of Warsaw Agricultural Uniwersity No 45/2004, s. 47-51.

 15. 13. Maciak A., Lipińska G.: Możliwości i koszty pozyskania drewna z sadów. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 2/2006, s. 17-19, (udział własny 80 % - udział w badaniach, opracowaniu i analizie wyników, redagowaniu tekstu).

 16. 14. Maciak A.: Wpływ wysokości rzazu na efektywność pracy pilarkš spalinowš. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 11/2006, s. 24-27.

 17. 15. Maciak A.: Wpływ stopnia zanieczyszczenia filtra powietrza pilarki spalinowej na charakterystykę zewnętrznš silnika. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 1/2007, s. 46-18.

 18. 16. Maciak A., Gendek A.: Determination of friction coefficient in the chain saw clutch. Annals of Warsaw Agricultural Uniwersity No 50/2007, s. 53-58, (udział własny

 19. 50 % - udział w badaniach, opracowaniu i analizie wyników, redagowaniu tekstu).

 20. 17. Maciak A., Gendek A.: Effect of cutting with the chain saws with two pairs of cutting links per section. Annals of Warsaw Agricultural Uniwersity No 50/2007, s. 59-63, (udział własny 75 % - udział w badaniach, opracowaniu i analizie wyników, redagowan

 21. 18. Maciak A., Gendek A.: Obcišżenie silnika pilarki a ilość składników toksycznych w spalinach. Inżynieria Rolnicza 1 (99), Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2008, s.267-271, (udział własny 80 %, udział w ba

 22. 19. Maciak A.: Wpływ zawartości etanolu w paliwie na parametry silnika pilarki spalinowej. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 6/2008, s. 16-18.

 23. 20. Maciak A.: Możliwości wykorzystania pomiaru temperatury układu tnšcego w analizie sprawności pracy pilarki spalinowej. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 1/2009, s. 25-27.

 24. 21. Maciak A.: Badanie nagrzewania się układu tnšcego pilarki spalinowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 543: Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji rolniczej i leśnej, s. 213-220. Warszawa 2009.

 25. 22. Maciak A.: Pomiar zmienności siły posuwu podczas przerzynki drewna sosnowego. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 5/2010, s. 15 -17.

 26. 23. Maciak A.: Analiza rynku łańcuchowych pilarek spalinowych w Polsce. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna nr 5/2011, s. 2 -4.

 27. 2. PODRĘCZNIKI, SKRYPTY, MONOGRAFIE

 28. 1. Maciak A.: Influence of intensity of lubrication of the chain saw link on cutting effects. Sesja Naukowa: International Scientific Conference „ Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management” Kr

 29. 2. Maciak A., Gendek A.: Próba wykorzystania wskaŸnika optymalnych obrotów silnika pilarki dla uzyskania maksymalnej wydajności skrawania drewna. Monografia z okazji 50 - lecia Zakładu Mechanizacji Leśnictwa SGGW p.t.”Technika i technologia w leśnictwie p

 30. 3. Maciak A.: Wpływ zawartości bioetanolu w paliwie na charakterystykę zewnętrznš silnika pilarki spalinowej, Monografia: Tendencje i Problemy Techniki Leśnej w Warunkach Leśnictwa Wielofunkcyjnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań 2008, s. 37

 31. 4. Maciak A.: Możliwości wykorzystania metod termograficznych i termicznych w badaniach sprawności pracy pilarek spalinowych. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Nr 14, 2010. Użytkowanie Maszyn Rolniczych i Leśnych. Monografia tom II,

 32. 5. Zychowicz W., Gendek A., Skarżyski J., Wójcik K, Aniszewska M., Maciak A.: Wyposażenie w pilarki spalinowe zakładów usług leśnych działajšcych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjny

 33. 6. Maciak A.: Variability of instantaneous values of the machine cutting force at different bias degrees of the chain saw. Utilization of agricultural and forest machinery. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Nr 15, 2011, Polska Akade

 34. 7. Maciak A.: Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na przebieg procesu i wydajność skrawania drewna pilarkš spalinowš. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.

 35. 3. POZOSTAŁE PUBLIKACJE NAUKOWE LUB TWÓRCZE, W TYM UPOWSZECHNIAJĽCE WIEDZĘ

 36. 1. Maciak A.: Linia technologiczna do produkcji sadzonek firmy LANNEN. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 1/1995, s. 16-18.

 37. 2. Maciak A.: Sadzarka do sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Przeglšd Techniki Rolniczej i Leśnej nr 5/1995, s. 19-20.

 38. 3. Maciak A., Lipińska G.: Drewno z sadów – możliwości energetycznego wykorzystania. Czysta Energia nr 2/2006, s. 13.

 39. 4. Maciak A., Lipińska G.: Możliwości i koszty pozyskania drewna z sadów. Sad Nowoczesny nr 3/2006, s. 59-61.

 40. 5. PUBLIKACJE POPULARNO – NAUKOWE I POPULARYZACYJNE

 41. 1. Maciak A.: Co ułatwia uruchomienie pilarki? Drwal nr 1/2006.

 42. 2. Maciak A.: Zdrowie ponad wszystko. Drwal nr 2/2006.

 43. 3. Maciak A.: Odbicia pilarki. Drwal nr 4/2006.

 44. 4. Maciak A.: Dlaczego warto czyścić filtr powietrza? Drwal nr 12/2006.

 45. 5. Maciak A.: „Przepracowany” olej do pilarki? Drwal nr 1/2007.

 46. 6. Maciak A.: Pilarki dla chirurgów (drzew). Drwal nr 3/2007.

 47. 7. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Drwal, nr 1/2008.

 48. 8. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Układ korbowy. Drwal nr 2/2008.

 49. 9. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Układ zasilania silnika pilarki. Drwal nr 3/2008.

 50. 10. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? GaŸnik ważna rzecz. Drwal nr 4/2008.

 51. 11. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Modyfikacje gaŸnika. Drwal nr 5/2008.

 52. 12. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Jak powstaje iskra. Drwal nr 6/2008.

 53. 13. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Œwieca zapłonowa i ogrzewanie. Drwal nr 7-8/2008.

 54. 14. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Uruchamiamy pilarkę. Drwal nr 9/2008.

 55. 15. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Zespół tnšcy - sprzęgło. Drwal nr 10/2008.

 56. 16. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Zespół tnšcy – kółko napędowe sprzęgła. Drwal nr 11/2008.

 57. 17. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Piła łańcuchowa – wiadomości ogólne. Drwal nr 12/2008.

 58. 18. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Budowa żłobikowego ogniwa tnšcego. Drwal nr 1/2009.

 59. 19. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Prowadnica. Drwal nr 2/2009.

 60. 20. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Układ smarowania piły – wiadomości ogólne. Drwal nr 3/2009.

 61. 21. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Pompka olejowa. Drwal nr 4/2009.

 62. 22. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Urzšdzenia napinajšce piłę. Drwal nr 5/2009.

 63. 23. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie. Hamulec bezpieczeństwa. Drwal nr 6/2009.

 64. 24. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? System antywibracyjny. Drwal nr 7-8/2009.

 65. 25. Maciak A.: Pilarka jaka jest, każdy wie? Elementy sterujšce. Drwal nr 9/2009.

 66. 26. Maciak A.: Pilarki wysięgnikowe. Wiadomości ogólne. Drwal nr 10/2009.

 67. 27. Maciak A.: Pilarki wysięgnikowe. Budowa wycinarek i wykaszarek. Drwal nr 11/2009.

 68. 28. Maciak A.: Pilarki wysięgnikowe. Elementy robocze wykaszarek i wycinarek. Drwal nr 12/2009.

 69. 29. Maciak A.: Pilarki wysięgnikowe. Technika pracy wykaszarkš.. Drwal nr 1/2010.

 70. 30. Maciak A.: Pilarki wysięgnikowe. Technika pracy wycinarkš. Drwal nr 2/2010.

 71. 31. Maciak A.: Ostrzenie pił łańcuchowych. Drwal nr 3/2010.

 72. 32. Maciak A.: Codzienna obsługa pilarki. Drwal nr 4/2010.

 73. 33. Maciak A.: Obsługa pilarki. Czynności wykonywane co tydzień i co miesišc. Drwal nr 5/2010.

 74. 34. Maciak A.: Obsługa pilarki. Regulacja gaŸnika w pilarce, czyli nie taki diabeł straszny jak go malujš. Drwal nr 6/2010.

 75. 35. Maciak A.: Modyfikacje silników. Zmniejszanie toksyczności spalin. Drwal nr 9/2010.

 76. 36. Maciak A.: Modyfikacje silników. Przepłukiwanie powietrzem. Drwal nr 10/2010.

 77. 37. Maciak A.: Modyfikacje silników. Czterosuwowy smarowany mieszankš. Drwal nr 11/2010.

 78. 38. Maciak A.: Modyfikacje silników. Układ zasilania – gaŸnik. Drwal nr 12/2010.

 79. 39. Maciak A.: Łańcuchowe pilarki akumulatorowe. Drwal nr 3/2011.

 80. 40. Maciak A.: Rynek pilarek akumulatorowych w Polsce. Drwal nr 5/2011.

 81. 41. Maciak A.: Stihl MS 440. Oryginał kontra podróbka. Drwal nr 6/2011.

 82. 42. Maciak A.: Czy warto kupować pilarkę na bazarze. Drwal nr 7/2011.

 83. 43. Maciak A.: Stihl czy Husqvarna? Porównanie średnich pilarek profesjonalnych. Nowa Gazeta Leśna nr 1/2011.

 84. 44. Maciak A.: Stihl czy Husqvarna? Porównanie dużych pilarek profesjonalnych. Nowa Gazeta Leśna nr 2/2011.

 85. 45. Maciak A.: Obsługa pilarek i wykaszarek – wiadomości ogólne. Drwal nr 10/2011.

 86. 46. Maciak A.: Pilarki dla profesjonalistów. Marki mniej znane w Polsce. Nowa Gazeta Leśna nr 3/2011.

 87. 47. Maciak A.: Codzienna obsługa pilarek spalinowych. Drwal nr 12/2011.

 88. 48. Maciak A.: Pilarki dla arborystów. Nowa Gazeta Leśna nr 1/2012.

 89. 49. Maciak A.: Ostrzenie pił łańcuchowych. Drwal nr 2/2012.

 90. 50. Maciak A.: Paliwo do pilarek spalinowych. Nowa Gazeta Leśna nr 2/2012.

 91. 51. Maciak A.: Obsługa okresowa pilarek spalinowych. Drwal nr 3/2012.

 92. 52. Maciak A.: Jaki olej do smarowania?. Nowa Gazeta Leśna nr 4/2012.

 93. 53. Maciak A.: Tnij koszty. Jak pracować pilarkš by mniej paliła? Nowa Gazeta Leśna nr 6/2012.

 94. 54. Maciak A.: Ostrzenie pił łańcuchowych. Nowa Gazeta Leśna nr 7/2012.

 95. 55. Maciak A.: Dwu- i czterosuwy. Silniki pilarek i wykaszarek. Nowa Gazeta Leśna nr 9/2012.

 96. 56. Maciak A.: Ostrzenie narzędzi tnšcych pilarek wysięgnikowych. Drwal nr.9/2012.

 97. 57. Maciak A.: Modyfikacje silników. Przepłukiwanie komory spalania. Nowa Gazeta Leśna nr10/2012.

 98. 58. Maciak A.: Modyfikacje silników. Czterosuwowe silniki 4-MIX. Nowa Gazeta Leśna nr1/2013.