Pracownicy

Jan Łukaszkiewicz


dr

Jan Łukaszkiewicz

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Architektury Krajobrazu

+48 22 59 322 07

Zainteresowania badawcze: wzrost drzew w warunkach miejskich, kształtowanie zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych z uwzględnieniem kolizji na styku roślinność - infrastruktura techniczna; budowa, funkcjonowanie i pielęgnacja dachów zielonych w warunkach krajowych.