Pracownicy

Aleksandra Łukaszewska


prof. dr hab.

Aleksandra Łukaszewska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Roślin Ozdobnych