Pracownicy

Piotr Łukasiewicz


dr

Piotr Łukasiewicz

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Informatyki

+48 22 59 372 87Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Dr Nauk Ekonomicznych, specjalności: Statystyka Ekonomiczna, Ekonometria.

Zainteresowania naukowe: modelowanie rozkładów płac, dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych; badania szeregów finansowych.

Publikacje

 1. Łukasiewicz P., Karpio K., Orłowski A.: Dochody indywidualne a dochody gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2010, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2013, T. 14, nr 3, 62-70.

 2. Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A., Ząbkowski T.: Mining associations on the Warsaw Stock Exchange, Acta Physica Polonica A, 2013, Vol. 123, No. 3, 553-559.

 3. Łukasiewicz P., Karpio K., Orłowski A.: Changes of Distributions of Personal Incomes in US from 1998 to 2011, Quantitative Methods in Economics, Vol. XIII, No. 2, 2012, 96-106.

 4. Łukasiewicz P., Karpio K., Orłowski A.: The Models of Personal Incomes in USA, Acta Physica Polonica A, Vol. 121, No. 2-B, 2012, B-82.

 5. Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A.: Price-Volume Relationship in Polish Stock Market, Acta Physica Polonica A Vol. 121, No. 2B, 2012, B-61.

 6. Karpio K., Orłowski A., Łukasiewicz P., J. Różański, Some Applications of Rank Clocks Method, Quantitative Methods in Economics, Vol. XII, No. 1, 2011, 97-103.

 7. Karpio K., Orłowski A., Łukasiewicz P.: Stock Indices for Emerging Markets, Acta Physica Polonica A, Vol. 117, No. 4, 2010, 619-622.

 8. Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A.: Patterns of Consumption in European Countries: Taxonomical Analysis, Informatyczne Aspekty Analizy Danych, S. Jabłonowski, A. Orłowski (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2010, 16-28.

 9. Koszela G., Łukasiewicz P.: Problems of Opportunity Set in Multi-Element Portfolio, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5B, 2009.

 10. Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A.: Patters of Food Consumption in European Countries, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5B, 2009.

 11. Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A.: Klasyfikacja rozkładów dochodów gospodarstw domowych, Taksonomia 15: Klasyfikacja i Analiza Danych – Teoria i Zastosowania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 7 (1207), K. Jajuga, M. Wa

 12. Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A.: Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji rozkładów dochodów, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych Nr IX, B. Borkowski (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2008, 107-117.

 13. Łukasiewicz P., Karpio K., Orłowski A.: Zmiany w poziomie konsumpcji żywności w krajach europejskich, Integracja a Konkurencyjność Przedsiębiorstw w UE, M. Stawicka [red.], Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2006, 219-230.

 14. Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A.: Próba klasyfikacji rozkładów dochodów gospodarstw domowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych Nr VIII, B. Borkowski (red.), SGGW, Warszawa 2007, 321-329.

 15. Gralak A., Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A.: Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach konkurencyjności regionów [w:] Zmiany jakościowe w otoczeniu, a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie narzędziowo-praktyczne, M. Stawicka (red.)

 16. Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A.: Zmiany w spożyciu w krajach europejskich-analiza taksonomiczna, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 60, 2006, 131-138.

 17. Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A.: Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 60, 2006, 207-217.

 18. Łukasiewicz P., Orłowski A.: Probabilistic models of income distributions, Physica A 344, 2004, 146-151.

 19. Łukasiewicz P., Orłowski A.: Możliwości wykorzystania taksonomicznych metod aglomeracyjnych do analizy spółek giełdowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IV, A. Orłowski (red.). Wyd. SGGW, Warszawa 2004, 146-156.

 20. Łukasiewicz P., Orłowski A.: Ocena zróżnicowania i koncentracji dochodów wiejskich gospodarstw domowych, Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, M. Adamowicz (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2004, 203-213.

 21. Łukasiewicz P., Orłowski A.: Rozkłady dochodów jako czynnik zróżnicowania regionalnego, Strategie rozwoju lokalnego, Tom II, Aspekty Instrumentalne. Wyd. SGGW, Warszawa 2003, 70-80.

 22. Łukasiewicz P., Orłowski A.: Probabilistyczne modele rozkładu dochodów polskich gospodarstw domowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych III, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, 122-130.

 23. Łukasiewicz P., Orłowski A.: Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw wiejskich za pomocą modeli rozkładu dochodów, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 232, Oeconomica 42. Wyd. AR, Szczecin 2003, 121-127.

 24. Łukasiewicz P., Orłowski A.: Modelowanie rozkładu dochodów polskich gospodarstw domowych przy użyciu funkcji Erlanga, Modelowanie procesów ekonomicznych, W. Dubdziela, A. Orłowski (red.), WSH, Kielce 2002, 97-106.

 25. Orłowski A., Łukasiewicz P.: Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych, I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych. Wydawnictwo WSH, Kielce 2002, 181-187.

 26. Smolik S., Łukasiewicz P.: Opis statystyczny elementów meteorologicznych pogody w wieloleciu, Katedra Matematyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 31 Seminarium Zastosowań Matematyki, Kobyla Góra, 11-14 września 2001, 33-39.

 27. Smolik S., Łukasiewicz P.: Identyfikacja okresu zjawiska opisanego szeregiem czasowym, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych II, Wyd. SGGW, Warszawa 2001, 67-77.

 28. Smolik S., Łukasiewicz P.: Opis zjawisk okresowych z monotonicznie zmieniającą się amplitudą, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Nr 42, Wyd. SGGW, Warszawa 2000, 249-262.