Pracownicy

Monika Łukasiewicz


dr

Monika Łukasiewicz

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 57Dziedzina nauk: Nauki rolnicze,- tytuł inżyniera - 2005r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

- tytuł magistra inżyniera - 2006r.,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

- tytuł doktora nauk rolniczych - 2011r.,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Dorobek naukowy dotyczący:

1.wpływu genotypu i środowiska na wyniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt brojlerów,

2.wpływu żywienia i warunków utrzymania na jakość mięsa kurcząt brojlerów,

3.wykorzystanie różnych dodatków paszowych na wyniki produkcyjne i jakość produktów drobiarskich,

4.jakość mięsa ptaków pochodzących z polskich łowisk (bażant, kuropatwa, kaczka)

5.chów i hodowla drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych oraz ptaków drapieżnych,

6.jakość nasienia ptaków.

Publikacje

 1. Oryginalne prace twórcze:

 2. 1.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., GAJEWSKA J., WILCZYŃSKA-CZYŻ K., NIEMIEC J. 2009: Wheat distilled dried grains with solubles (DDGS) as a replacer of extraction soil meal in nutrition of broiler. Annals of Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Animal Sci. 46, 315-

 3. 2MICHALCZUK M., PIETRZAK D., MROCZEK J., NIEMIEC J., ŁUKASIEWICZ M. 2009: Results of rearing and technological traits of meat of slaughter chickens depending of their slaughter age. Annals of Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Animal Sci. 46, 323-328.

 4. 3.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., PIETRZAK D., ADAMCZAK L. 2009: Chemical composition and physicochemical properties of meat of Ayam Cemani hens and cocks. Annals of Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Animal Sci. 46, 307-314.

 5. 4.GAJEWSKA J., MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., WILCZYŃSKA-CZYŻ K., NIEMIEC J. 2010: Influence of Aminokarnifarm preparate on composition of intestinal microflora of chicken broiler. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, No 47, 25-30.

 6. 5.GRUSZCZYŃSKA J., ŁUKASIEWICZ M., 2010. Microsatellite polymorphism in the study of genetic diversity of an experimental flock of Ayam Cemani breed. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, No 47, 39-44.

 7. 6.GRUSZCZYŃSKA J., ŁUKASIEWICZ M. GRZEGRZÓŁKA B., 2011. Utilization of the selected microsatellite sequences in determining the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Animal Sci. No 49.

 8. 7.MICHALCZUK M., STĘPIŃSKA M., ŁUKASIEWICZ M. 2011: Effect of the initial body weight of Ross 308 chicken broilers on the rate of growth. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Animal Sci. No 49, 121-125.

 9. 8.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., GŁOGOWSKI R., BALCERAK M., POPCZYK B. 2011: Carcass efficiency and fatty acid content of farmed pheasants (Phasianus colchicus) meat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci.- SGGW, Animal Sci. No 49, 199-203.

 10. 9.ŁUKASIEWICZ M. 2011. Atrakcyjny świat drobiu ozdobnego. Przegląd hodowlany, 11, 21-23.

 11. 10.ŁUKASIEWICZ M., PIETRZAK D., NIEMIEC J., MROCZEK J., MICHALCZUK M. 2012: Application of dried distillers grains with soluble (DDGS) as a replacer of soybean meal in broiler chickens feeding. Archiv Tierzucht. 2012, 55, 5, 496-505.

 12. 11.MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., PIETRZAK D., WALAS E. 2012: Effect of genetic stock on production results and growth rate of chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci.- SGGW, Animal Sci. No. 51, 81-88.

 13. 12.MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N. 2012: Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Animal Sci. No. 51, 89-99.

 14. 13.ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., MICHALCZUK M., 2012. The effect of the coccidiostatistics supplementation in diets for flower - growing Hubbrard JA 957 on their production results and meat quality. Worlds Poultry Science Journal, Book of Abstract, 2012: Su

 15. 14.ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., BARSZCZ K., WIESETEK D. 2012. Biologia rozrodu kur ozdobnych rasy Ayam Cemani. Życie weterynaryjne, rocz. 87, nr 12, 133-136.

 16. 15.MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., GAJEWSKA J., BARTOSIK J., PIETRZAK D., SIKORSKA K., 2013. Influence of feed additives used in prevention of coccidiosis on the quality of eneteric micloflora of fast-growing and slow-growing. Ochrona Środowis

 17. 16.PIETRZAK D., MICHALCZUK M., NIEMIEC J., MROCZEK J., ADAMCZAK L., ŁUKASIEWICZ M. 2013. Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość Nr 2 (87), 30-38.

 18. 17.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., NIEMIEC J., WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N., PIETRZAK D., 2013. Impact of selected feed supplements used in the prophylaxis of coccidiosis on the histological profile and physicochemical parameters of pectoral and leg muscl

 19. 18.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., NIEMIEC J., PIETRZAK D., MROCZEK J. 2013. Wpływ wybranych dodatków paszowych stosowanych w profilaktyce kokcydiozy na profil histologiczny oraz właściwości fizykochemiczne mięśni piersiowych kurcząt szybko I wolno rosnący

 20. 19.MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M, WNUK A., DAMAZIAK K., NIEMIEC J., 2013. Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957. Roczniki Naukowe PTZ, t.9, nr 2, 23-31.

 21. 20.WNUK A, ŻBIKOWSKI A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., GONDEK A. 2013. Sudden death syndrome in broiler chickens. Życie Weterynaryjne 88 (4), 285-287.

 22. 21. MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., ZDANOWSKA-SĄSIADEK Ż., NIEMIEC J., 2014. Comparison of selected quality attributes of chicken meat as affected by rearing systems. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences vol. 64, No 2, 121-126, ISSN 1230-0322 DOI:

 23. 22. ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., PIETRZAK D., NIEMIEC J. 2014. Effect of adiCox®AP, and monensin on production parameters and quality of meat of slow-growing Hubbard JA 957 broiler chickens. South African Journal of Animal Science vo. 44, No. 2

 24. Materiały konferencyjne:

 25. 21.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M. 2008: Skład chemiczny i właściwości fizykochemicznego czarnego mięsa kur i kogutów Ayam cemani. XX Międz. Sympozjum Drob. PB WPSA, Mat. Konf. 53-54, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.08.

 26. 22.MICHALCZUK M., STĘPIŃSKA M., ŁUKASIEWICZ M. 2008: Wpływ początkowej masy ciała kurcząt brojlerów kurzych Ross 308 na tempo wzrostu. XX Międz. Sympozjum Drob. PB WPSA, Mat. Konf. 55-56, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.08.

 27. 23.MICHALCZUK M., PIETRZAK D., MROCZEK J., ŁUKASIEWICZ M. 2009: Wyniki odchowu oraz właściwości technologiczne mięsa kurcząt rzeźnych w zależności od wieku ubojowego. XXI Międzynarodowe Symp. Drobiarskie PO WPSA, 7-9.09, Szklarska Poręba, Mat. konf., 193-

 28. 24.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M. 2009: Wybrane parametry laboratoryjnego badania krwi kur i kogutów Ayam cemani. XXI Międzynarodowe Symp. Drobiarskie PO WPSA, 7-9.09, Szklarska Poręba, Mat. konf., 91-92.

 29. 25.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., GAJEWSKA J., WILCZYŃSKA-CZYŻ K., NIEMIEC J. 2009: Pszenny suszony wywar gorzelniany (DDGS) jako zamiennik poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu kurcząt brojlerów. Konferencja naukowa:Nauka praktyce - produkcja zwierzęc

 30. 26.MICHALCZUK M., PIETRZAK D., MROCZEK J., NIEMIEC J., ŁUKASIEWICZ M. 2009: Wyniki odchowu oraz właściwości technologiczne mięsa kurcząt rzeźnych w zależności od wieku ubojowego. Konferencja naukowa; Nauka praktyce - produkcja zwierzęca w zrównoważonym ro

 31. 27.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., PIETRZAK D., ADAMCZAK L. 2009: Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne czarnego mięsa kur i kogutów Ayam cemani. Konferencja naukowa: Nauka praktyce - produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,

 32. 28.ŻBIKOWSKI A., SZELESZCZUK P., ŁUKASIEWICZ M., KOSOWSKA G., KARPIŃSKA E., 2009. Wstępna ocena stopnia rozprzestrzenienia wirusa zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy (ITL) w stadach kur ozdobnych. Aktualne Problemy w Patologii Drobiu. Monografia pod red

 33. 29.ŻBIKOWSKI A., SZELESZCZUK P., PAWŁOWSKI K., ŁUKASIEWICZ M., 2010. Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny stopnia rozprzestrzenienia chorób wirusowych w stadach kur ozdobnych. Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem

 34. 30.GAJEWSKA J., MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., WILCZYŃSKA - CZYŻ K., NIEMIEC J. 2010. Wpływ preparatu aminokarnifarm na skład mikroflory jelitowej kurcząt brojlerów. XXII International Poultry Symposium PO WPSA, 6-8 September, Olsztyn. Mat. konf. 56-57 (p

 35. 31.MICHALCZUK M., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., ZDANOWSKA-SĄSIADEK Ż. 2011: Porównanie wyników produkcyjnych kurcząt Hubbard JA57 i mieszańców Cobb x Zk. Sympozjum Naukowe projektu;Biożywność: innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego; IGiHZ P

 36. 32.ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK - SOSNOWSKA N., MICHALCZUK M., NIEMIEC J., PIETRZAK D. 2012: Wpływ kokcydiostatyków na wyniki analizy rzeźnej oraz jakość mięsa kurcząt szybko rosnących Hubbard Flex. XXIV Międz. Symp. Drob. PO WPSA, Mat. Konf., 148-149.

 37. 33.ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., MICHALCZUK M. 2012: The Effects of the coccidiostatics supplementation in diets for slower - growing Hubbard JA 957 on their production results and meat quality. 24th World's Poultry Congress (WPC 2012). Salvador, Brazylia (

 38. 34.ŻBIKOWSKI A., SZELESZCZUK P., PAWŁOWSKI K., ŁUKASIEWICZ M. 2012. Występowanie zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt w stadach kur ozdobnych. XIV Kongres PTNW, Nauka praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 13-15.09.20

 39. 35.WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M., POPCZYK B., NIEMIEC J. 2013. Histological characteristics of breast and leg muscles partridges (Perdix perdix L.) Science for Sustainability, International Scientific Conference for PhD Students, Univeris

 40. 36.MROCZEK-SOSNOWSKA N., WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., NIEMIEC J., 2013. The influence of in ovo injection with cooper nanoparticles on the performance of broiler chickens. Science for Sustainability, International Scientific Conference for PhD Students, Univ

 41. 37.ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., WNUK A., GONDEK A., NIEMIEC J., SIENNICKA A., WNĘK K. 2013. Jakość mięsa kur jedwabistych. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, 2-4.09.2013, Zegrze k/Warszawy, 134-135.

 42. 38.BORUC K., ŁUKASIEWICZ M. 2013. Biologia rozrodu sokoła wędrownego (Falco peregrinus) w warunkach hodowlanych. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, 2-4.09.2013, Zegrze k/Warszawy, 154-155.

 43. 39.MICHALCZUK M., DAMAZIAK K., ŁUKASIEWICZ M., TOKARSKA G. 2013. Ocena wzrostu trzech materiałów genetycznych kurcząt rzeźnych. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, 2-4.09.2013, Zegrze k/Warszawy, 56-57.

 44. 40.MROCZEK-SOSNOWSKA N., SAWOSZ CHWALIBÓG E., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., JAWORSKI S., NIEMIEC J. 2013. Wpływ nanocząstek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, 2

 45. 41. BORUC K., ŁUKASIEWICZ M., 2014. Biologia rozrodu sokoła wędrownego (Falco peregrinus) w warunkach hodowlanych. I Konferencja Młodych Naukowców „Biotechnologia w produkcji zwierzęcej” 24-25.04.2014, SGGW, Warszawa, Materiały konferencyjne,

 46. 42. MROCZEK-SOSNOWSKA N., ADAMEK D., ŁUKASIEWICZ M., KAMASZEWSKI M., 2014. Określenie ilości komórek proliferujących PCNA w kościach kurcząt brojlerów w efekcie stosowania nanocząstek miedzi. I Konferencja Młodych Naukowców „Biotechnologia w produk

 47. 43. MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M., ADAMEK D., WNUK A., 2014. Jakość mięsa kur jedwabistych. I Konferencja Młodych Naukowców „Biotechnologia w produkcji zwierzęcej” 24-25.04.2014, SGGW, Warszawa, Materiały konferencyjne, 80

 48. Prace popularno-naukowe

 49. 41.ŁUKASIEWICZ M. 2007. Pochodzenie i charakterystyka bojowców. Polskie drobiarstwo, 12, 70-73.

 50. 42.ŁUKASIEWICZ M. 2008. Tajemnice kurzej czerni. Polskie Drobiarstwo, 7, 8-10.

 51. 43.ŁUKASIEWICZ M. 2009. Fenomenalna kogucia wirtuozja. Polskie Drobiarstwo, 1, 18-22.

 52. 44.ŁUKASIEWICZ M. 2009. Kury rodem z Dalekiego Wschodu. Polskie Drobiarstwo, 12, 44-48.

 53. 45.ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M. 2010: Mandarynki, Karolinki, Ohary, Kazarka. Polskie Drobiarstwo, nr 1, 18-21.

 54. 46.ŁUKASIEWICZ M. 2010. Ergo unde veniebas Galls? Cz. I. Polskie Drobiarstwo, nr 7, 46-51.

 55. 47.ŁUKASIEWICZ M. 2010. Ergo unde veniebas Galls? Cz. II. Polskie Drobiarstwo, nr 8, 40-42.

 56. 48.ŁUKASIEWICZ M., SIENNICKA A., KUCZYŃSKA B. 2010. Karnozyna jej rola w diecie człowieka. Polskie Drobiarstwo, nr 12, 2-3.

 57. 49.ŁUKASIEWICZ M., SIENNICKA A. 2011. Magia czarnej barwy kur Ayam Cemani. Polskie Drobiarstwo, nr 8, 21-23.

 58. 50.ŁUKASIEWICZ M., JĘDRZEJEWSKI J., SIENNICKA A. 2012. Amatorski chów bażantów wysokogórskich, cz.I. nr 11, 2-5.

 59. 51.ŁUKASIEWICZ M., JĘDRZEJEWSKI J., SIENNICKA A. 2012. Amatorski chów bażantów wysokogórskich, cz.II. nr 12, 26-30.

 60. 52.ŁUKASIEWICZ M., JĘDRZEJEWSKI J., SIENNICKA A. 2012. Amatorski chów bażantów wysokogórskich, cz.III. nr 2, 30-32.

 61. 53.ŁUKASIEWICZ M., JĘDRZEJEWSKI J., SIENNICKA A. 2012. Amatorski chów bażantów wysokogórskich, cz.IV. nr 3, 44-45.

 62. 54.ŁUKASIEWICZ M., JĘDRZEJEWSKI J., SIENNICKA A. 2012. Amatorski chów bażantów wysokogórskich, cz.V. nr 4, 54-56.

 63. 55.MROCZEK-SOSNOWSKA N., SIENNICKA A., WNUK A., ŁUKASIEWICZ M. 2012. Wciąż niedoceniane działanie chromu w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo, nr 10, 32-34.

 64. 56.ŁUKASIEWICZ M., WNĘK K. 2012. Biologia gatunku Batalion (Philomachus pugnax). Polskie Drobiarstwo, cz.I. nr 11, 2-6.

 65. 57.ŁUKASIEWICZ M., WNĘK K. 2013. Biologia gatunku Batalion (Philomachus pugnax). Polskie Drobiarstwo, cz.II. nr 12, 58-61.

 66. 58.GONDEK A., WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M. 2013. Psucie się jaj i metody zapobiegania. Polskie Drobiarstwo, nr 1, 8-14.

 67. 59.GONDEK A., WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N. 2013. Skorupy jaj – odpad czy cenny surowiec?. Polskie Drobiarstwo, nr 5, 2-8.

 68. 60.BORUC K., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., SIENNICKA A. 2013. Skrzydlaty przyjaciel; chów i hodowla sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Polskie Drobiarstwo, cz. I. nr 7, 20-24.

 69. 61.BORUC K., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., SIENNICKA A. 2013. Skrzydlaty przyjaciel; chów i hodowla sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Polskie Drobiarstwo, cz. II. nr 8, 50-52.

 70. 62.WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., GONDEK A., SIENNICKA A.2013. Jeleniowate polskich łowisk cz. I. Fauna&flora. nr. 06 (173).

 71. 63.WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., GONDEK A., SIENNICKA A. 2013. Jeleniowate polskich łowisk cz. II. Fauna&flora. nr. 07 (174).

 72. 64.WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M. 2013. Ptaki ozdobne w gabinecie weterynaryjnym. VetPersonel 1/13.

 73. 65.BORUC K., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., SIENNICKA A. 2013. Skrzydlaty przyjaciel; chów i hodowla sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Polskie Drobiarstwo, cz. III. nr 9, 32-36.

 74. 66.WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., GONDEK A. 2013.Wpływ budowy histologicznej na wybrane wyróżniki jakości mięsa. Polskie Drobiarstwo, nr 9, 10-13.

 75. 67.MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., GONDEK A. 2013. Zoonozy (choroby odzwierzęce): Wścieklizna; wciąż niebezpieczna dla ludzi i zwierząt. Fauna&flora cz. I, nr. 10 (177), 11.

 76. 68.ŁUKASIEWICZ M., KOLOSA K., SIENNICKA A. 2014. Kultura walki kogutów, cz. III. Polskie Drobiarstwo Nr 1, 50-55

 77. 69. ŁUKASIEWICZ M., KOLOSA K., SIENNICKA A. 2014. Kultura walki kogutów, cz. IV. Polskie Drobiarstwo Nr 2, 44 -47

 78. 70. BORUC K., WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., 2014. Sokolnictwo – polowanie z ptakami łowczymi. cz. 1. Fauna i Flora 04/2014, 8

 79. 71. BORUC K., WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., 2014. Sokolnictwo – wybrane gatunki ptaków łowczych. cz. 2. Fauna i Flora 05/2014, 8-9

 80. 72. MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., SIENNICKA A., 2014. Zoonozy (choroby odzwierzęce): (cz. 3). Kleszczowe zapalenie mózgu. Fauna i Flora 04/2014, 16

 81. 73. WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., SIENNICKA A., 2014. Gęsi – smakowita przygoda na łowiskach. Polskie Drobiarstwo Nr 4, 70-74

 82. 74. WNĘK K., ŁUKASIEWICZ M., 2014. Zachowania godowe ptaków, cz. I. Polskie Drobiarstwo Nr 5, 58-59

 83. 75. MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M., SIENNICKA A., WNUK A., 2014. Zoonozy (choroby odzwierzęce) cz. 4, Salmonelloza – wciąż niebezpieczna dla ludzi i zwierząt, Fauna i Flora 06/2014, 9-10

 84. 76. WNĘK K., ŁUKASIEWICZ M., 2014. Zachowania godowe ptaków, cz. II. Polskie Drobiarstwo Nr 6, 72-75

 85. 77. WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., SIENNICKA A., 2014. Kaczka Krzyżówka. Fauna i Flora 07/2014, 3-4

 86. 78. WNĘK K., ŁUKASIEWICZ M., 2014. Zachowania godowe ptaków, cz. III. Polskie Drobiarstwo Nr 7, 58-62