Pracownicy

Andrzej Łozicki


dr

Andrzej Łozicki

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

+48 22 59 366 65Zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań

Wpływ żywienia na wartość odżywczą mleka i mięsa wołowego oraz zdrowie zwierząt.

Ocena wartości pokarmowej i przydatności żywieniowej pasz.

Konserwacja pasz objętościowych.

Ekstensywne i ekologiczne systemy żywienia zwierząt.

Ocena zasobności i wartości pokarmowej naturalnej bazy pokarmowej dzikich zwierząt roślinożernych.Realizowane w ostatnich latach projekty badawcze

Ocena wpływu wypasu ekstensywnego użytkowych zwierząt przeżuwających na wybrane elementy środowiska przyrodniczego - 2 PO6Z 069 29

Wpływ dodatkowych elementów toporowego zespołu tnącego na rozdrabnianie ziaren i roślin kukurydzy zbieranej na kiszonkę - N502 006 32/0677

Opracowanie zasad wykorzystania w żywieniu zwierząt suszonego wywaru z kukurydzy i pszenicy oraz ich wpływ na użytkowość i jakość wytwarzanych produktów - R1205903

Kiszonka z dyni o podwyższonej zawartości suchej masy i karotenoidów jako pasza funkcjonalna w żywieniu krów mlecznych – NN311521740

Publikacje

 1. 1. Łozicki A., Dymnicka M, Arkuszewska E. (2013) Evaluation of selected parameters of quality and nutritive value of meat of fattened bulls fed diet with distillers dried grain with soluble (DDGS) from wheat or maize as a source of protein. Pol. J. Food N

 2. 2. Dymnicka M., Więsik M., Koziorowski M., Arkuszewska E., Łozicki A. (2012): Effect of milk from the cows, receiving herbal extracts in their diet on homeostasis of laboratory animals being a model for human. Rocz. Nauk. PTZ, t.8, nr 2, 41-58

 3. 3. Łozicki A., Arkuszewska E., Dymnicka M., Szulc T. (2012): Wpływ dodatku suszonego wywaru pszennego (DDGS) zastosowanego w dawce dla krów w pierwszej fazie laktacji na wydajność i skład mleka, jego wybrane parametry technologiczne oraz wskaźniki biochem

 4. 4. Arkuszewska E., Łozicki A., Dymnicka M., Olech W., Gipsiak J., Petruczenko D. (2012): Zawartość wybranych składników mineralnych w wątrobie żubrów w różnym wieku. Rocz. Nauk. PTZ, t.8, nr 4, 75-80

 5. 5. Łozicki A. (2012) Effect of beef from different fattening systems and fish meat on the selected indicators of diet utilization and health state of rats as model animals. Annals of Warsaw University of Life Science - SGGW, Animal Science, 51:73-79

 6. 6. „Żywienie dzikich zwierząt – Ssaki”. Pod red. Ewy Sawosz Chwalibog i Iwony Kosieradzkiej (2012); M. Dymnicka, A. Łozicki, rozdział 4 –Parzystokopytne; A. Łozicki, rozdział 8 – Zajęczaki (str. 271-286).

 7. 7. Łozicki A., Dymnicka M., Arkuszewska E., Pustkowiak H. (2012): Effect of pasture or maize silage feeding on the nutritional value of beef. Ann. Anim. Sci. Vol. 12, no 1, 81-93

 8. 8. Zielinska M, Sawosz E, Grodzik M, Wierzbicki M, Gromadka M, Hotowy A, Sawosz F, Łozicki A, Chwalibog A. (2011) Effect of heparan sulfate and gold nanoparticles on muscle development during embryogenesis. International Journal of Nanomedicine. 2011,6, 3

 9. 9. „Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Pod red. Romana Niżnikowskiego (2011) A. Łozicki rozdział 6.2. Zasady żywienia owiec, str. 120-130

 10. 10. Łozicki A., Niżnikowski R., Głowacz K., Popielarczyk D., Klimaszewski K., Strzelec E. (2009) Evaluation of feeding value and yield of extensive pastures used in beef cattle grazing. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Animal Science

 11. 11. Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki. Monografia pod redakcją A. Lisowskiego (2009); A. Łozicki rozdziały 5.2.10, 8.2, 9.5, 9.6

 12. 12. Łozicki A., Dymnicka M., Arkuszewska E., Wierzbowicz M. (2010) The use of distillers dried grains with solubles (DDGS) from wheat and maize as a sourse of protein in concentrates for fattening young bulls. Scintific Annals of Polish Society of Animal

 13. 13. Arkuszewska E., Dymnicka M., Łozicki A., Szulc T. (2010) The effect of adding wheat DDGS to diets for dairy cows on milk field and composition. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. 544, 115-122

 14. 14. Sokół L., Kosieradzka I., Dymnicka M., Łozicki A., Fiedorowicz Sz., Tywończuk J., Sobotka W., Szulc T. (2010) Evaluation of chemical composition of domestic wheat distillers dried grain and solubles. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. 544, 12