Pracownicy

Barbara Łotocka


dr hab.

Barbara Łotocka

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki

+48 22 59 326 62wykształcenie:

mgr inż. ogrodnictwa: 1985

dr nauk biologicznych w zakresie biologii: 1997

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność botanika: 2009moje zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia:

- symbioza Fabaceae/ryzobia,

- anatomia rozwojowa organów wegetatywnych i generatywnych roślin,

- ultrastruktura komórek roślinnych,

- metody mikroskopowe klasyczne i molekularne

Curriculum Vitae

http://barbara_lotocka.users.sggw.pl/CURRICULUM Lotocka polski.doc

Publikacje

 1. Sańko-Sawczenko I.; Łotocka B.; Mielecki J.; Rekosz-Burlaga H.; Czarnocka W. 2019. Transcriptomic changes in Medicago truncatula and Lotus japonicus root nodules during drought stress. International Journal of Molecular Sciences 20: 1204.

 2. Sańko-Sawczenko I., Dmitruk D., Łotocka B., Różańska E., Czarnocka W. 2019. Expression analysis of PIN genes in root tips and nodules of Lotus japonicus. International Journal of Molecular Sciences 20: 235.

 3. Skawińska M., Łotocka B., Ruszkowski T., Banaszczak P., Znojek E. 2017. Root nodule structure in Chamaecytisus podolicus. Acta Agrobotanica 70:1716. DOI: 10.5586/aa.1716

 4. Łotocka B., Kozak M., Rykaczewska K. 2016. Morphology and anatomy of the root system of new potato cultivars Part II. Root anatomy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 279: 31-44.

 5. Sańko-Sawczenko I., Łotocka B., Czarnocka W. 2016. Expression analysis of PIN genes in root tips and nodules of Medicago truncatula. International Journal of Molecular Sciences, 17: 1197; doi:10.3390/ijms17081197

 6. Gnat S., Małek W., Oleńska E., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Łotocka B., Wójcik M. 2015. Phylogeny of symbiotic genes and the symbiotic properties of rhizobia specific to Astragalus glycyphyllos L. PLoS One 10 (10): e0141504. doi:10.1371/journal.pone.0141

 7. Szpadzik, E.; Jadczuk-Tobjasz, E.; Łotocka, B. 2014. Pollination, fertilization, autogamy degree and fruit set of some sour cherry cultivars in growing conditions of Poland. In: Acta Horticulturae, Volume: 1020, VI International Cherry Symposium, Renaca,

 8. Szpadzik E., Jadczuk-Tobjasz E. and Łotocka B. 2013. Agrotechnical and biological properties of some sour cherry cultivars and their suitability for cultivation in Central Poland. Acta Hort. (ISHS) 976:153-160.

 9. Łotocka B., Kopcińska J., Skalniak M. 2012. Review article: The meristem in indeterminate root nodules of Faboideae. Symbiosis, 58: 63-72.

 10. Wiśniewska A., Pietraszewska-Bogiel A., Zuzga S., Tagashira N., Łotocka B., Malepszy S., Filipecki M. 2013. Molecular characterization of SCARECROW (CsSCR) gene expressed during somatic embryo development and in root of cucumber (Cucumis sativus L.). Acta

 11. Szpadzik E., Jadczuk-Tobjasz E., Łotocka B. 2010. Floral biology of some sour cherry cultivars and their suitability for cultivation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Horticulture and Landscape Architecture, No 31: 43-51.

 12. Mierzwa B., Łotocka B., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Gnat S., Małek W. 2010. Insight into the evolutionary history of symbiotic genes of Robinia pseudoacacia rhizobia deriving from Poland and Japan. Archives of Microbiology, 192: 341-350.

 13. Łotocka B., Osińska E. 2010. Shoot anatomy and secretory structures in several species of Hypericum (Hypericaceae). Botanical Journal of Linnean Society, 163: 80-96.

 14. Turska-Szewczuk A., Łotocka B., Kutkowska J., Król J., Urbanik-Sypniewska T., Russa R. 2009. The incomplete substitution of lipopolysaccharide with O-chain prevents the establishment of effective symbiosis between Mesorhizobium loti NZP2213.1 and Lotus co

 15. Łotocka B. 2008. Anatomia rozwojowa i ultrastruktura brodawek korzeniowych o nieograniczonym wzrośście i jej specyfika u rośślin z plemienia Genisteae. Rozprawy naukowe i Monografie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Rozprawa habilitacyjna [habilitation thesis]

 16. Łotocka B. 2008. Vascular system within developing root nodules of Lupinus luteus L. 1. Juvenile stage. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50: 79-88.

 17. Łotocka B. 2008. Vascular system within developing root nodules of Lupinus luteus L. 2. Differentiated nodules. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50: 89-103.

 18. Szpadzik E., Jadczuk-Tobjasz E., Łotocka B. 2008. Preliminary evaluation of pollen quality, fertility relations and fruit set of selected sour cherry cultivars in Polish conditions. Acta Agrobotanica, 61: 71-77.

 19. Łotocka B. 2007. Vascular endodermis in root nodules of Lupinus luteus L. (Fabaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 49: 73-80.

 20. Stróżycki P.M., Szczurek A., Łotocka B., Figlerowicz M., Legocki A.B. 2007. Ferritins and nodulation in Lupinus luteus. Iron management in indeterminate type nodules. Journal of Experimental Botany, 58: 3145-3153.

 21. Wiśniewska M., Łotocka B., Suchorska-Tropiło K., Dąbrowska B. 2006. Embryo structure in Majorana hortensis L. (Lamiaceae) after conditioning. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 48: 105-116.

 22. Kalita M., Stępkowski T., Łotocka B., Małek W. 2006. Phylogeny of nodulation genes and symbiotic properties of Genista tinctoria bradyrhizobia. Archives of Microbiology, 186:87-97.

 23. Wakuliński W., Zamorski C., Białoskórska Z., Łotocka B., Nowicki B., Schollenberger M. 2004. Dziedziczenie odporności pszenicy ozimej odmiany Michigan Amber na porażenie przez Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler. Biuletyn Instytutu Hodowli i Ak

 24. Kopcińska, J., Łotocka, B., Kowalczyk, K., Kobryń, J. 2004. Seed development in Solanum muricatum Aiton. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 46:121-132.

 25. Łotocka, B., Geszprych A. 2004. Anatomy of the vegetative organs and secretory structures of Rhaponticum carthamoides (Asteraceae). Botanical Journal of Linnean Society, 144: 207-233.

 26. Wakuliński, W., Kachlicki, P., Sobiczewski, P., Schollenberger, M., Zamorski, C., Łotocka, B., ŠŚarova, J. 2003. Catenarin production by isolates of Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler and its antimicrobial activity. Journal of Phytopathology 1

 27. Kopcińska, J., Łotocka, B., Kowalczyk, K., Kobryń, J. 2002. Flower organs of Solanum muricatum Aiton. II. Pistil. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 44: 135-143.

 28. Kopcińska, J., Łotocka, B., Kowalczyk, K., Kobryń, J. 2002. Flower organs of Solanum muricatum Aiton. I. Perianth and stamen. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 44: 125-134.

 29. Janczarek M., Król J., Kutkowska J., Mazur A., Wielbo J., Borucki W., Kopcińska J., Łotocka B., Urbanik-Sypniewska T., Skorupska A. 2001. Mutation in the pssB-pssA intergenic region of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii affects the surface polysaccharid

 30. Sajnaga E., Małek W., Łotocka B., Stępkowski T., Legocki A. 2001. The root-nodule symbiosis between Sarothamnus scoparius (L.) and its microsymbionts. Antonie van Leuwenhoek 79: 385-391.

 31. Wdowiak S., Małek W., Sajnaga E., Łotocka B., Stępkowski T., Legocki A. 2000. Symbiosis of Astragalus cicer with its microsymbionts: partial nodC gene sequence, host plant specificity, and root nodule structure. Antonie van Leeuwenhoek 78: 63-71.

 32. Marek-Kozaczuk M., Kopcińska J., Łotocka B., Golinowski W., Skorupska A. 2000. Infection of clover by plant growth promoting Pseudomonas fluorescens strain 267 and Rhizobium leguminosarum bv. trifolii studied by mTn5-gusA. Antonie van Leuwenhoek, 78:1-11.

 33. Łotocka B., Kopcińska J., Borucki W., Stępkowski T., ŒŚwiderska A., Golinowski W., Legocki A. 2000. The effects of mutations in nolL and nodZ genes of Bradyrhizobium sp. WM9 (Lupinus) upon the nodule structure in Lupinus luteus L. Acta Biologica Cracovien

 34. Łotocka B., Kopcińska J., Górecka M., Golinowski W. 2000. Formation and abortion of root nodule primordia in Lupinus luteus L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 42:87-102.

 35. Sikorski M.M., Stepkowski T., Swiderska A., Biesiadka J., Łotocka B., Kopcinska J., Golinowski W., Legocki A.B. 1999. Differential Expression of Symbiosis-Related Genes in Yellow Lupine. In: Highlights of Nitrogen Fixation Research, Eds. Martinez E., Hern

 36. Sikorski M.M., Biesiadka J., Kasperska A.E., Kopcińska J., Łotocka B., Golinowski W., Legocki A.B. 1999. Expression of genes encoding PR10 class pathogenesis-related proteins is inhibited in yellow lupine root nodules. Plant Science 149: 125-137

 37. Mazur A., Wielbo J., Król J., Kopcińska J., Łotocka B., Golinowski W., Skorupska A. 1998. Molecular chracterization and symbiotic importance of prsD gene of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1. Acta Biochimica Polonica, 45:1067-1073.

 38. Król J., Wielbo J., Mazur A., Kopcińska J., Łotocka B., Golinowski W., Skorupska A. 1998. Molecular characterization of pssCDE genes of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strain TA1: pssD mutant is affected in exopolysaccharide synthesis and endocytosis

 39. Legocki A.B., Biesiadka J., Golinowski W., Kopcińska J., Łotocka B., Rudzińska A., Sikorski M., Stępkowski T., Stróżycki P. 1998. Molecular genetics of a model plant: Lupinus luteus. Current Plant Science and Biotechnology in Agriculture, 31: 309-310.

 40. Łotocka B., Golinowski W. 1998. Morphogenesis of root nodules in white clover. III. The effect of mutation in genes nod IJ of the microsymbiont upon the DNA level in the host tissue. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 67:23-29.

 41. Łotocka B., Kopcińska J., Golinowski W. 1998. Morphogenesis of root nodules in white clover. II. The effect of mutation in genes nod IJ of the microsymbiont upon the nodule structure. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 67: 5-22.

 42. Łotocka B., Kopcińska J., Golinowski W. 1997. Morphogenesis of root nodules in white clover. I. Effective root nodules induced by the wild type Rhizobium leguminosarum biovar. trifolii. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 66:273-292.

 43. Łotocka B., Arciszewska-Kozubowska B., Dąbrowska K., Golinowski W. 1995. Growth analysis of root nodules in yellow lupin. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Agriculture No 29:3-12.

 44. Lipiński Z., Godlewski P., Skąpski H., Łotocka B. 1988. Wpływ terminu siewu i odległośści między rośślinami w rzędzie na wzrost, kwitnienie, owocowanie i plonowanie fasoli biczykowej (The effect of sowing time and plant spacing on the growth, florescence,