Pracownicy

Jacek Łojek


dr

Jacek Łojek

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 45Kariera zawodowa dr inż. Jacka Łojka związana jest ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie po ukończeniu studiów na Wydziale Zootechnicznym, od 1980 pracuje w Zakładzie Hodowli Koni. W 1990 r. obronił pracę doktorską pt. Wybrane czynniki wpływające na rozwój somatyczny koni pełnej krwi angielskiej. W 1991 r. otrzymał stypendium Międzynarodowej Federacji Zootechnicznej na udział w 42 Zjeździe EAAP w Berlinie.

Na SGGW jest kierownikiem Zakładu Hodowli Koni. Przez 2 kadencje pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach (dawniej Zootechnicznego) ds. Dydaktyki. Bierze udział w działalności różnych organizacji wydziałowych (Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach, Wydziałowa Komisja Dydaktyki) i ogólnouczelnianych (Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej, SGGW (2 kadencje), członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów, członek Rady Programowej Muzeum SGGW).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu hodowli i użytkowania koni dla studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach, Medycyny Weterynaryjnej i Rolnego a także przedmiot Zwierzęta w kulturze.

Oprócz zajęć ze studentami prowadzi zajęcia na kursach dla instruktorów i trenerów jeździectwa Polskiego Związku Jeździeckiego, trenerów koni wyścigowych, instruktorów hipoterapii i rekreacji ruchowej w zakresie jazdy konnej, studiach podyplomowych oraz na różnorodnych szkoleniach dla hodowców w terenie.

Jest autorem lub współautorem 68 publikacji naukowych, 58 doniesień na konferencje naukowe, 14 książek i podręczników, 60 ekspertyz i prac projektowych, ponad 200 artykułów problemowych, popularno-naukowych i w prasie codziennej oraz tłumaczem 10 książek.

Główne zainteresowania naukowe to:

- metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni wyścigowych i sportowych,

- zachowanie koni,

- historia hodowli i użytkowania koni,

- dobrostan i warunki utrzymania koni,

- rozwój przemysłu końskiego w Polsce,

- natura związków między ludźmi a zwierzętami

- parazytologia.

Pod jego kierunkiem wykonano 60 prac magisterskich i 34 inżynierskie.

Kontakt z praktyką hodowlaną realizuje m.in. poprzez:

- działalność w Polskim Związku Hodowców Koni (Przewodniczący komisji ds. Planu Hodowlanego dla Koni Szlachetnych Półkrwi, przewodniczący Komisji Księgi Stadnej Koni Szlachetnych Półkrwi, członek Komisji Księgi Stadnej Koni Wielkopolskich, członek Rady Hodowlanej przy Polskim Związku Hodowców Koni, delegat PZHK na zgromadzenie ogólne World Breeding Federation for Sport Horses, Sevilla, Hiszpania)

- udział w komisjach oceny koni na wystawach hodowlanych i championatach źrebiąt,

- działalność w związkach hodowlanych (współpracował lub współpracuje ze Stowarzyszeniem Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego, Związkiem Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w Polsce),

- pracę w Radzie Nadzorczej SK Jaroszówka,

- działalność w Komisji Technicznej na torze wyścigowym na Służewcu i w Sopocie jako członek, wiceprzewodniczący lub przewodniczący (od 1989 r.)

- współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w zakresie utrzymania koników polskich w systemie wolnego wypasu,

- członkostwo w Radzie Programowej Przeglądu Hipoterapeutycznego.

Opiekuje się drużyną jeździecką AZS SGGW. Współpracuje z portalem www.zmdom.com.pl gdzie zamieszcza artykuły z dziedziny historii i współczesnych zagadnień hodowli i wyścigów koni pełnej krwi angielskiej, oraz portalem www.hipologia.pl.

Jest instruktorem rekreacji ruchowej w zakresie jazdy konnej oraz, po ukończeniu studiów podyplomowych na warszawskiej AWF, trenerem II klasy tenisa ziemnego.

Publikacje

 1. Łojek J.: Some factors affecting growth processes in Thoroughbred horses during their stay at the race track. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Animal Science, 1993, No. 29, 3 - 9

 2. Empel W., Łojek J., Wąsowski A.: The effect of the breeder, year and month and sex on the skeletal maturation of Thoroughbred horses. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Animal Science, 1993, No. 29, 11 - 15

 3. Łojek J.: Effect of sire on the process of somatic development of Thoroughbred horses. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Animal Science, 1993, No. 29, 17 - 22

 4. Łojek J., Oleksiak S.: Analysis of the age at the first start of the two year old Thoroughbreds depending on the rate of their skeletal maturation. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Animal Science, 1993, No. 29, 23 - 28

 5. Łojek J.: The evaluation of racing performance of the two and three year old Thoroughbred horses depending on their age of skeletal maturity. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Animal Science, 1993, No. 29, 29 - 33

 6. Łojek J., Stojanowska A.: Wyniki obserwacji behawioru matecznego klaczy pełnej krwi angielskiej w ciągu 6 godzin po porodzie, Materiały Międzynarodowego Sympozjum “Current Directions in Breeding and Utilization of Horses”, Kraków: 480 –

 7. Łojek J., Kolbuszewski T., Queiroz P., Daniluk I., Gajda A.: Microclimate parameters and thermic balance of common type stable in Poland adapted from old cowshed. Proceedings of 12th International Congress of Animal Hygiene, ISAH, vol. 2, 493-497, Warsaw,

 8. Łojek J.: Impact of horses on environment and of environment on horses. Grant WELFOOD pt. Promoting quality assurance in animal welfare - environment – for quality interaction studied through upgraded eLearning. IGiHZ PAN Jastrzębiec. 2006

 9. Stachurska A., Pięta M., Łojek J., Szulowska J.: Performance in racehorses of various colours, Livestock Science, Vol. 106, nr 2/3, s. 282-286 2007

 10. Łojek J., Peckiel P.: The influence of Polish bred Arabian horses on the results of international shows. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science 2007, nr 44, s. 23-31, 2007

 11. Pikul J., Wójtowski J., Danków R., Kuczyńska B., Łojek J.: Fat content and fatty acids profile of colostrum and milk of primitive Konik horses (Equus caballus gmelini Ant.) during six lactation months. Journal of Dairy Research, 75, 302-309, 2008

 12. 37. Łojek J., Górska B.: Day-time budgets of konik polski horses (Equus caballus) maintained in two housing systems. International Equine Science Meeting 2008, University of Regensburg, Regensburg, Germany, 3-5.10.2008

 13. Łojek J., Kaczmarek K., Łojek A. The effect of a Thoroughbred mare running in a Derby and its influence on her 3 –year-old racing career. Ann. Warsaw Agricult. Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 46 :261-268; 2009

 14. Łojek J., Burzyńska K., Laskowski M.: Activity of herds of Konik Polski horses free ranging in Biebrza National Park. Ann. Warsaw Agricult. Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 46 :269-279; 2009

 15. Łojek J., Gębska M., Romanowski M., Łojek A. Economic effects of racehorse stables management in Warsaw race track. Ann. Warsaw Agricult. Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 46 :281-288; 2009

 16. Łojek J., Łojek A., Zielińska A. Some factors influencing the condition of konik polski horses (equus caballus) free-ranging in the Biebrza National Park. in Krueger, K. (Ed.) (2012) Proc. 2. Itl. Equine. Sci. Mtg, Xenophon Verlag, Wald, :86, (