Pracownicy

Irena Łojek


Irena Łojek

Wydział Nauk o Zwierzętach

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

366 42