Pracownicy

Aleksander Lisowski


prof. dr hab.

Aleksander Lisowski

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

+48 5 01 53 2 820- 1975-1980; SGGW, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej, Mechanizacja Rolnictwa / magister;

- 1988-1989; SGGW, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej, Mechanizacja Rolnictwa / dr;

- 2000; Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Inżynieria Rolnicza / dr hab.;

- 2007; SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji / prof.Obecne stanowisko:

- profesor zwyczajnyKwalifikacje profesjonalne:

- członek Rady Wydziału Inżynierii Produkcji,

- zastępca redaktora naczelnego czasopisma Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture (Agricultural and Forest Engineering),

- ekspert oceniający wnioski na projekty badawcze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nadzorowane przez PARP, MNiSW, Ministerstwo Gospodarki, NCBiR

- członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

- członek Komitetu Techniki Rolniczej PANWykształcenie dodatkowe:

- Studia Podyplomowe w SGH w zakresie marketingu i zarządzaniaOsiągnięcia naukowe:

- autor lub współautor 118 oryginalnych prac i 240 popularno-naukowych, 23 monografii, podręczników, rozdziałów, 199 opracowań niepublikowanych (opinie, raporty, ekspertyzy);

- 5 patentów i 2 wzory użytkowe.Doświadczenie profesjonalne:

- promotor 7 prac doktorskich, w tym 4 obronionych,

- recenzent 3 prac hab., 5 prac doktorskich, 5 monografii i 76 artykułów naukowych i 7 opinii, w tym 2 dla sądów

- 14 projektów badawczych, w tym: 7 projektach badawczych byłem kierownikiem, a w 4 projektach celowych byłem zastępcą kierownika,

- 74 tematy badawcze, bezpośredni kierowniki,

- 128 tematy, autor lub współautor sprawozdania,

- 95 raportów, wyniki z ekspertyz badawczych wykonanych w ramach działalności akredytowanego Laboratorium Zakładu Maszyn Rolniczych, na podstawie których badanym maszynom nadano znaki B i CE.Inne doświadczenia:

- 1984/1988 inżynier obsługi technicznej w Polskim Związku Medycznym w Benghazi (Libia), inżynier mechanik w kanadyjskiej firmie Inter-Moton w Benghazi, inżynier mechanik w niemieckiej firmie Mine-Search w Benghazi, inżynier obsługi technicznej i procesu produkcyjnego w libijskiej firmie Paper Co.

- 1993/1994; inżynier procesu produkcyjnego półprzewodników na Testing & Finishing Department w firmie SGS-THOMSON Microelectronics Ltd., w Kirkop (Malta).Wyróżnienia i nagrody:

- 14 nagród JM Rektora SGGW,

- 2 nagrody ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wdrożenie maszyn do praktyki rolniczej,

- 1995, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego;

- 2000, Odznaka honorowa Za Zasługi dla SGGW;

- 2000, Odznaka honorowa Zasłużony dla Rolnictwa.Odznaczenia państwowe:

- 1997, Srebrny Krzyż Zasługi,

- 2005, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

- 2011, Złoty Krzyż Zasługi (2.11.2011, wręczenie 18.05.2012).

Publikacje

  1. Lisowski A., Nowakowski T., Sypuła M., Chołuj D., Wiśniewski G., Urbanovičová O. Suppleness of energetic plants to chopping. Annals of Warsaw University of Life Sciences; SGGW, Agriculture (Agricultural Engineering), 2009, 53, 33-40.

  2. Lisowski A. (red.), Kostyra K., Klonowski J., Chlebowski J., Nowakowski T., Sypuła M., Łozicki A., Buliński J., Gach S., Kotecki L., Świątek K. The effects of the elements supporting breaking-up of maize plants and silage quality. WULS Press, Warsaw, 2009

  3. Lisowski A., Nowakowski T., Strużyk A., Klonowski J. Design project of row-independent harvesting machine for energetic plants. Agronomy Research, 2010, 1: 149-154.

  4. Lisowski A., Klonowski J., Sypuła M. Comminution properties of biomass in forage harvester and beater mill and its particle size characterization. Agronomy Research. 2010, 2: 459-464.

  5. Sypuła M., Lisowski A., Chlebowski J., Nowakowski T., Strużyk A. Bulk density of chopped material of energetic plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences; SGGW, Agriculture (Agricultural Engineering), 2010, 56, 29-37.

  6. Lisowski A. (red.), Klonowski J., Strużyk A., Nowakowski T., Sypuła M., Chlebowski J. Harvesting technologies of energy crops. WULS Press, Warsaw, 2010, pp. 146, ISBN 978-83-7583-222-8 (monograph, in Polish).

  7. Lisowski A., Świętochowski A., Choińska E., Compaction of milled biomass. Engineering in Agriculture and related branches. Mechanizace zemědělství, ISSN 0373-6776, 2011, 1: 16-26.

  8. Lisowski A., Świątek K., Klonowski J., Sypuła M., Chlebowski J., Nowakowski T., Kostyra K., Strużyk A., Movement of chopped material in the discharge spout of forage harvester with a flywheel chopping unit: measurements using maize and simulation. Biosyst

  9. Lisowski A., Ciechacki A., Sypuła M., Klonowski J., Chlebowski J., Kostyra K., Nowa-kowski T., Strużyk A., Kamiński J., Powałka M. Changing the moisture content of the spartina and miscanthus and willow shoots during storage in natural conditions. Journal

  10. Lisowski A., Klonowski J., Sypuła M., Chlebowski J., Kostyra K., Nowakowski T., Stru-żyk A., Kamiński J., Powałka M. Changing the moisture content of the topinambour, Vir-ginia mallow and polygonaceous shoots during storage in natural conditions. Czech Un