Pracownicy

Monika Latkowska


dr

Monika Latkowska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Roślin Ozdobnych

w. 59 32 2 64