Pracownicy

Barbara Łata


dr hab.

Barbara Łata

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

+48 22 59 320 95

Publikacje

 1. List of publications

 2. Articles

 3. Evans K.M., Łata B., Kellerhals M. (Eds). 2013. Proceedings of the Thirteenth Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics. Acta Horticulturae 976.

 4. Łata B., Wińska-Krysiak M. 2010. Cultivar and seasonal variation in bioactive compounds of highbush blueberry fruits (Vaccinum corymbosum L.). Folia Horticulturae Ann. 22/1: 31-35

 5. Wińska-Krysiak M., Łata B. 2010. Influence of lipoxygenase activity and calcium and potassium contents on bitter pit occurrence in commercial apple cultivars. Folia Horticulturae Ann. 22/1: 13-17

 6. Łata B., Tršmpczyńska A., Pacześna J. 2009. Cultivar variation in apple peel and whole fruit phenolic composition. Scientia Horticulturae. 121 (2): 176-181.

 7. Wrochna M., Łata B., Borkowska B., Gawrońska H. 2008. Effect of Asahi Sl biostimulator on ornamental amaranth (Amaranthus spp.) plants exposed to salinity in growing medium. In: Biostimulators in modern agriculture: Ornamental and special plants. Ed. A. Ł

 8. Golisz A., Łata B., Fujii Y., Gawroński S. W. 2008. Allelopathic potential of phytochemicals in various cultivars of buckwheat. Allelopathy Journal 22 (1): 35-46.

 9. Łata B., Tršmpczyńska A. 2008. Relationship between apple bioactive compounds after harvest and their fate in cold stored fruits. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 7 (2): 89-99.

 10. Łata B. 2007. Relationship between apple peel and the whole fruit antioxidant content: year and cultivar variation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (3), 663-671.

 11. Łata B., Tomala K. 2007. Apple peel as a contributor of whole fruit quantity of potentially healthful bioactive compounds – cultivar and year implication. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (26), 10795 10802.

 12. Łata B. 2007. Cultivation, mineral nutrition, seed production, and aspects of acclimatization of Catharanthus roseus (L.) G. Don in the temperate climate zone. Phytochemistry Review, 6 (2-3): 403-411.

 13. Golisz A., Łata B., Gawronski S., W., Fujii Y. 2007 Specific and total activities of allelochemicals identified in buckwheat. Weed Biology and Management. 7 (3): 164-171.

 14. Buchwald W., Dedio I., Kozłowski J., Łata B. 2007. Hydroponic culture of Catharanthus roseus (L.) G. Don and studies on seed production. Phytochemistry Review, 6 (2-3): 413-417.

 15. Staszewski Z., Bodzon Z., Łata B. 2007. Seed production of Catharanthus roseus (L.) G. Don under field and greenhouse conditions. Phytochemistry Review 6 (2-3): 397-402.

 16. Pietrosiuk A., Furmanowa M., Łata B. 2007. Catharanthus roseus: micropropagtion and in vitro techniques. Phytochemistry Review, 6 (2-3): 459-473.

 17. Łata B., Wińska-Krysiak M., Szczepanik A. 2007. Activity and concentration of apple antioxidants after long-term CA storage. Plodovodstvo [Fruit-Growing], 19 (1): 293-299.

 18. Łata B., Wińska-Krysiak M. Lewandowska J. 2007. Potencjał przeciwutleniajšcy owoców borówki wysokiej w zależności od odmiany i roku badań (Antioxidant potential of blueberry fruits: year and cultivar variation). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CC

 19. Wińska-Krysiak M., Łata B. 2007.Wpływ zróżnicowanego nawożenia wapniem na plonowanie pomidora odmian 'Geronimo' i 'Cunero', uprawianych na wełnie mineralnej [The effect of differed calcium fertilization on yield of tomato cv. Geronimo and Cunero grown in

 20. Wińska-Krysiak M., Mirzwa-Mróz E., Łata B. 2006. Wpływ nawożenia dolistnego na porażenie przez Phytophthora infestans (Mont.) De Bary oraz na wybrane parametry gospodarki wodnej pomidora [Effect of foliar fertilization on Phytophthora infestans (Mont.) De

 21. Łata B., Wińska-Krysiak M.. 2006 Skład chemiczny jarmużu uprawianego na dwóch rodzajach gleby [Chemical composition of kale cultivated on two types of soil). Acta Agrophysica, 7(3): 663-670. [Pl, en];

 22. Wińska-Krysiak M., Łata B. 2006. Changes of Ca2+ level and transporter gene expression in apples. Plodovodstvo [Fruit-Growing], vol. 18(2), 72-77. [En, ru];

 23. Łata B., Wińska-Krysiak M. 2006. Bioactive components in different apple cultivars grown in the central part of Poland. Plodovodstvo [Fruit-Growing], 18 (1): 141-146. [En, ru];

 24. Łata B., Przeradzka M., Bińkowska M. 2005. Great differences in antioxidant properties exist between 56 apple cultivars and vegetation seasons. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53 (23): 8970-8978.

 25. Łata B, Tršmpczyńska A, Oleś M. 2005. Antioxidant content in the fruit peel, flesh and seeds of selected apple cultivars during cold storage. Folia Horticulturae Ann. 17/1: 47-60.

 26. Łata B, Tršmpczyńska A, Mike A. 2005. Effect of cultivar and harvest date on thiols, ascorbate and phenolic compounds content in blueberries. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 4 (1): 163-171.

 27. Łata B., Przeradzka M., Stojanowska J. 2004. Wpływ nawożenia azotem na zawartość niskoczšsteczkowych zwišzków tiolowych, askorbinianu oraz aktywność enzymów antyoksydacyjnych w różach kalafiora i brokuła [Nitrogen dependent changes in low molecular weight

 28. Łata B., Przeradzka M., Tršmpczyńska A. 2002. Wpływ nawożenia azotem na poziom i aktywność wybranych elementów systemu antyoksydacyjnego w zgrubieniu i liściu kalarepy odmiany ‘Korist F1’ [Effect of nitrogen fertilization on antioxidative defense system i

 29. Łata B., Przeradzka M. 2002. Changes of antioxidant content in the fruit peel and flesh of selected apple cultivars during storage. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 10: 1-11.

 30. Łata B., Przeradzka M. 1999. Glutathione and ascorbate contents in broccoli and lettuce cultivars. Folia Horticulturae 11 (2): 13-22.

 31. Sadowska A., Wiweger M., Łata B., Obidoska G. 1997. In vitro propagation of Podophyllum peltatum L. by the cultures of embrya and divided embrya. Biologia Plantarum 39 (3): 331-336.

 32. Łata B., Sadowska A. 1996. Effect of nitrogen level in the substrate on yield and alkaloid content in Catharanthus roseus L. (D) Don. Folia Horticulturae 8, (2): 59-69.

 33. Łata B., Sadowska A. 1996. Effect of NPK and Zn foliar fertilization on the yield of Catharanthus roseus L. (G) Don. Folia Horticulturae 8 (2): 51-58.

 34. Sadowska A., Pluygers E., Narkiewicz M., Łata B.1994. Environmental genotoxicity and cancer risk in humans: a combined evaluation correlating the results of the Tradescantia micronucleus assay in the field and human biomarker in serum. I. The TRAD-MCN ass

 35. Sadowska A., Narkiewicz M., Łata B., Grzeczyńska E. 1991. Ocena jedno i dwuletnich kłšczy jako materiału nasiennego gršżela żółtego (Nuphar luteum Sibth. et Sm). [Evaluation of the one - year and two - years old rhizome as a planting material of water lil

 36. Books

 37. Sadowska Ała., Ruszkowska J., Rumowska M., Obidowska G., Łata B. 2003. Rośliny lecznicze w weterynarii i zootechnice [Medicinal plants in veterinary and animal husbandry]. Wyd. SGGW. Warszawa, 310 pp.

 38. Sadowska A. Obidoska G., Ruszkowska J., Łata B., Rumowska M. 2004. Rakotwórcze i trujšce substancje roślinne [Cancerogenic and toxic plant substances]. Wyd. SGGW, Warszawa, 220 pp.

 39. Łata B., Stankiewicz-Kosyl M., Wińska Krysiak M. 2007. Uprawa i nawożenie roślin ogrodniczych [Crop managemenent and mineral nutrition of horticultural plant]. Wyd. SGGW, Warszawa, 93 pp.

 40. Reviews and other publications

 41. Wińska-Krysiak M., Łata B. 2007. Correlation between potassium and phosphorus content in soil and in leaves and fruits of apple. Proceedings of the International Scientific Conference “Improvement of fruit, small fruit, nuts and vine assortment under pres

 42. Łata B. 2002. Antyoksydanty w owocach – rola i czynniki modyfikujšce ich zawartość [Antioxidants in fruits – role and factors modifying their content]. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 10: 7-19. [Pl, en];

 43. Łata B. 2002. Owoce jagodowe Ÿródłem antyoksydantów (Berry fruits as a source of antioxidants). Ogrodnictwo, 6: 11-13. [Pl]

 44. Łata B., Tršmpczyńska A. 2001. Jabłka ważnym elementem naszej diety (Apples an important dietary ingradients). Ogrodnictwo, 1: 12-14. [Pl]

 45. Łata B. 1999. Warzywa i owoce a wolnorodnikowa teoria starzenia się (Vegetables and fruits and free radical theory of ageing). Ogrodnictwo, 2: 13-16. [Pl]

 46. Łata B. 1998. Mechanizmy chronišce roślinę przed stresem oksydacyjnym, wywołanym niekorzystnymi warunkami środowiska. [Mechanism protecting plants against oxidation stress under unfavourable environmental conditions]. Postępy Nauk Rolniczych 6: 115-132. [