Pracownicy

Jolanta Małajowicz


dr inż.

Jolanta Małajowicz

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Chemii

+48 22 59 376 18WYKSZTAŁCENIE:

2006-2010 Studia doktoranckie

Zakład Chemii Organicznej, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2008-2010 Studia podyplomowe

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

2005-2006 Studium Pedagogiczne

Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2001-2006 Studia magisterskie

Zakład Oceny Jakości Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSTAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE:

2011 - Staż podoktorski w laboratorium GPMA (Laboratoire de Génie des Procédés Microbiologiques et Alimentaires), Uniwersytet Burgundzki, Dijon, FRANCJA

2010 - Staż doktorski w laboratorium UMR IATE

SupAgro Montpellier, FRANCJA

2005 - Staż zawodowy w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie

2004 - Staż zawodowy w Zakładzie Mleczarskim PRESIDENT w WinnicySZKOLENIA I KURSY:

Szkolenie pt.: "Innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie, czyli miej patent i zyskuj" w ramach Programu Edukacyjnego Fundacji JWP. WarszawaWizyta Studyjna w Parkach i Centrach Technologicznych w Aachen i Dortmundzie, Niemcy.Szkolenie pt.: "Zaawansowana obsługa pakietu oprogramowania komputerowego" w ramach projektu Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" Warszawa.Szkolenie pt.: "Prawo patentowe. Ochrona własności intelektualnej". WarszawaSzkolenie pt.: "Źródła i zasady finansowania projektów badawczo-rozwojowych". WarszawaSzkolenie pt.: "Zarządzanie projektami badawczymi i marketing technologii". WarszawaSzkolenie pt.: "Komercjalizacja badań w świetle założeń strategii rozwoju kraju i regionu oraz analiza obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawa. WarszawaSzkolenie pt.: "Polskie laboratoria w Europie XXI wieku". WarszawaKurs HACCP "System Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności". Warszawa

Publikacje

 1. Wykaz wybranych publikacji:

 2. 1. Kowalczyk P., Krzyczkowska J., Jankiewicz U.: Mechanisms of the DNA repair in bacterial and yeast cells. New Medicine. 2013, 1, 15-20.

 3. 2. Krzyczkowska J., Białecka-Florjańczyk E.: Biotechnologiczna synteza związków powierzchniowo czynnych i przykłady ich praktycznego zastosowania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2012, 4 (83), 5-23.

 4. 3. Krzyczkowska J. The use of castor oil in the production of gamma-decalactone by Yarrowia lipolytica KKP 379. CHEMINE TECHNOLOGIJA. 2012. 3 (61), 58-61.

 5. 4. Białecka-Florjańczyk E., Krzyczkowska J., Stolarzewicz I., Kapturowska A.: Synthesis of 2-phenylethyl acetale in the presence of Yarrowia lipolytica KKP 379 biomass. Journal of Molecular Catalysis B: Eznymatic. 2012, 74, 3-4, 241-245.

 6. 5.Kapturowska A., Stolarzewicz I., Krzyczkowska J., Białecka-Florjańczyk E.: Studies on the lipolytic activity of sonicated enzymes from Yarrowia lipolytica. Ultrasonics Sonochemistry, 2012, 19, 186-191.

 7. 6. Stolarzewicz I., Białecka-Florjańczyk E., Majewska E., Krzyczkowska J.: Polymeric supports used in the immobilization of microorganism. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 2011, 25 (1), 135–144.

 8. 7. Białecka-Florjańczyk E., Krzyczkowska J., Stolarzewicz I.: Biotransformacje z udziałem drożdży. Przemysł Chemiczny, 2011, 90/5, 174-178.

 9. 8. Białecka-Florjańczyk E., Krzyczkowska J. Stolarzewicz I.: Catalytic activity of baker's yeast in ester hydrolysis. Biocatalysis and Biotransformation 2010, 28 (4), 288-291.

 10. 9. Krzyczkowska J., Stolarzewicz I., Nowak D., Białecka-Florjańczyk E.: Lipazy produkowane przez drożdże Yarrowia lipolytica. ACTA Scientiarum Polonorum Seria: Biotechnologia 2010, 9 (1), 25-32.

 11. 10. Krzyczkowska J., Białecka-Forjańczyk E., Stolarzewicz I.: Biotechnologiczne metody otrzymywania substancji zapachowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2009, 3 (64), 5-18.