Pracownicy

Ewa Majewska


dr

Ewa Majewska

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Chemii

+48 22 59 376 12od 2006 roku adiunkt w Katedrze Chemii

2004 rok - uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

2000 rok - uzyskanie stopnia magistra w zakresie chemii - Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

  1. 1. Ewa Białecka-Florjańczyk, Ewa Majewska – Chemoselective hydrolysis of ester bonds in the presence of Baker’s yeast (2010) Synthetic Communications, 40, 1264-1269

  2. 2. Ewa Majewska, Ewa Białecka-Florjańczyk – Zielona Chemia w przemyśle spożywczym – (2010) Chemia•Dydaktyka•Ekologia• Metrologia, 15 (1), 21-27

  3. 3. E. Majewska, E. Białecka-Florjańczyk, M. Łobacz „Selektywne działanie drożdży piekarskich w reakcjach hydrolizy estrów” (2010), Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 553, 147-154

  4. 4. Ewa Majewska, Ewa Białecka-Florjańczyk – „Rozpuszczalniki przyszłości – ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne” (2011) Przemysł Spożywczy, 4, 18-21.

  5. 5. Izabela Stolarzewicz, Ewa Białecka –Florjańczyk, Ewa Majewska, Jolanta Krzyczkowska, Immobilization of yeast on polymeric supports, (2011), Chemical & Biochemical Engineering Quarterly, 25 (1), 135-144.

  6. 6. Ewa Majewska, Mariola Kozłowska, Marta Łobacz, „Kancerogeny chemiczne w żywności – Część I” (2011), Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 71-75

  7. 7. Mariola Kozłowska, Ewa Majewska, Marta Łobacz, „Kancerogeny chemiczne w żywności – Część II”, (2011), Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 22, 65-71