Pracownicy

Dorota Bylicka


mgr

Dorota Bylicka

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Fitopatologii

320 -3 1