Pracownicy

Maciej Klockiewicz


dr

Maciej Klockiewicz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

+48 22 59 360 49

adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii (lekarz weterynarii, dr n. wet.)