Pracownicy

Marta Sarzyńska


mgr inż.

Marta Sarzyńska

Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

Wydział Rolnictwa i Biologii

Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

325 10