Pracownicy

Marek Karwański


dr

Marek Karwański

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Informatyki

+48 666 844 948

Publikacje

 1. Moje publikacje z lat 2007 -2012

 2. 1. Borowska A.,,Jałowiecki P., Karwański M,,”Konsumenci produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce a rozwój obszarów wiejskich”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 3, s. 31-37

 3. 2. Grzybowska U., Karwański M., “Przykłady i porównanie modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego”, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012, z. 97, s. 417-432

 4. 3. Grzybowska U., Karwański M., Orłowski A., „Examples of migration matrices models and their performance in credit risk analysis”, Acta Physica Polonica A 2012, Vol. 121, nr 2, s. B40-46

 5. 4. Grzybowska U., Karwański M., „Wykorzystanie miar matematycznych i biznesowych do porównania modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego” , Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. 12, nr 2 / red. Bolesław Borko

 6. 5. Karwański M., Szczesny W., “The quantification of expert opinion in operational risk”, Computer algebra systems in teaching and research : mathematical modeling in physics, civil engineering, economics, and finance / ed. Leszek Gadomski, M

 7. 6. Karwański M., Jałowiecki P., Orłowski A.” The perspectives of Bayesian methods for modeling financial reserves in insurance”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2009, nr 228, s. 369-376

 8. 7. Odrzygóźdź Z., Karwański M., Szczesny W, „ Business Intelligence - Application and trends in development “,Information systems in managment III / ed. by Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS Press, 2009. - S. 78-87

 9. 8. Szczesny W, Karwański M., ,Some key elements of implementation Internal Operational Risk Model with the Business Intelligence System tools”, Information systems in managment III / ed. by Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS Pre

 10. 9. Karwański M., „Some Elements of System Supporting Operational Risk Management – Quantitative Approach In Self-Assesment”, “,Information systems in managment III / ed. by Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS P

 11. 10. Jałowiecka E., Karwański M., Orłowski A., „Porównanie efektywności wybranych modeli zarządzania ryzykiem rynkowym”, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych : analiza rynków finansowych. Modele ekonometryczne 9 / red. nauk. Zbigniew Bin

 12. 11. Jałowiecki P., Karwański M, „System modelowania i symulacji biznesowych jako propozycja platformy edukacyjnej”, Wybrane problemy elektronicznej gospodarki : monografia / pod red. Mariana Niedźwiedzińskiego, Katarzyny Lange-Sadzińskiej. - Ł

 13. 12. Karwański M., Szczesny W. „Statistical generator of financial scenarios supporting the process of calculating the reserves in the insurance company”, Information systems in managment II / ed. by Andrzej Jakubiec, Waldemar Karwowski, Arka

 14. 13. Karwański M., Szczesny W, „Analiza ryzyka modelu szacowania rezerw IBNR w zakładzie ubezpieczeniowym. Modele stochastyczne dla danych zagregowanych i indywidualnych”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2008, Nr 1207, s.

 15. 14. Karwański M., Szczesny W, „Optymalizacja modeli "long-run" w prognozowaniu procesów finansowych”, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych : analiza rynków finansowych. Modele ekonometryczne 9 / red. nauk. Zbigniew Binderman. - Warszawa

 16. 15. Karwański M., Jałowiecki, P., Orłowski A.,” System pomiaru ryzyka rynkowego w długim horyzoncie czasowym EAR”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 66, s. 5-16

 17. 16. Odrzygóźdź Z., Karwański M., Szczesny W, „IT tools supporting management in large financial institution “,Information systems in managment II / ed. by Andrzej Jakubiec, Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS Press, 2008. -

 18. 17. Szczesny W, Karwański M., “The role of the WAP tools in choice of advanced analytical CRM system at large retail bank”, Information systems in managment II / ed. by Andrzej Jakubiec, Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw : WULS

 19. 18. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Karwański M. , „Prognozy produkcji papierosów w Polsce w latach 2006-2010 przy użyciu modeli adaptacyjnych i autoregresyjnych”, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. 8 / red. nauk. Bolesław Borkowski. -

 20. 19. Karwański M., Jałowiecki, P., „Koncepcja prowadzenia przedmiotu ‘Statystyczna analiza i przetwarzanie danych w Systemie SAS’ w formie Case-Study", Systemy informatyczne w zarządzaniu / red. nauk. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłows