Pracownicy

Agnieszka Kampka


dr hab.

Agnieszka Kampka

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 01Doktor habilitowany socjologii (2015, UKSW), doktorat (2009, UKSW).Magister polonistyki (2000, KUL) i historii sztuki (2003, KUL). Rozprawa doktorska: Perswazja w języku polityki. Na przykładzie exposés premierów III RP i debat nad programem rządu (promotor: prof. dr hab. Aniela Dylus) wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych organizowanym pod patronatem Prezydenta RP (2011) „Polskie wyzwania: państwo - tożsamość – rozwój”, w kategorii debata publiczna.

Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, retoryka, relacja między językiem a władzą, komunikacja społeczna, debata i dyskurs publiczny, socjologia wizualna, semiotyka społeczna.

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Członek Rady Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”.Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, European Sociological Association, The British Sociological Association, International Visual Sociology Association. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP (Laboratorium Idei Prezydenckiego Programu Eksperckiego 2012-2013). Członek Rady Programowej Pro Rhetorica -Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej IBL PAN. Współzałożycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma online "Res Rhetorica" (resrhetorica.com).

ORCID:0000-0002-9732-6482

Publikacje

 1. Rhetoric, knowledge and the public sphere (Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska (eds.) Peter Lang, Frankfurt am Main 2016.

 2. Retoryka wizerunku medialnego (red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska), PTR, Warszawa 2016, ss. 336

 3. Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014, ss. 234

 4. Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, ss. 190

 5. Perswazja w języku polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, ss. 248.

 6. Między znaczeniem a działaniem: retoryka i władza (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, ss. 186.

 7. Retoryka wizualna a świat społeczny, w: Retoryka wizualna. Perswazyjna siła obrazu, red. A. Kampka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 5-17.

 8. Agnieszka Kampka, 2013, Wirtualni politycy i obywatele on-line – nowa komunikacja polityczna,w: Co po postindustrializmie?, red. Krzysztof Wielecki, Sławomir Sowiński, Warszawa: Centrum Europejskie UW, s. 57-81.

 9. Polskie Towarzystwo Retoryczne – kształcenie kompetencji obywatelskich, w: Towarzystwa Naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, red. Z. Kruszewski, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, t. 1, s. 237-249.

 10. Retoryka wizualna w sporach, “Forum Artis Rhetoricae” nr 3 (34) 2013, s. 61-85.

 11. Rhetoric of the Crisis. Polish parliamentarian debates on the future if the EU, w: Gabrijela Kišiček, Igor Ž. Žagar, What Do We Know About The World? Rhetorical and Argumentative Perspectives, Windsor Studies in Argumentation, Open Monograph Press, Windso

 12. Obrazy Unii Europejskiej w polskiej retoryce politycznej, w: Filip Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013, s. 34-66.

 13. Retoryka i władza – wielowymiarowość relacji, w: Agnieszka Kampka (red.), Między znaczeniem a działaniem: retoryka i władza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 5-16.

 14. Retoryka jako manifestacja i uprawomocnienie władzy, w: Agnieszka Kampka (red.) Między znaczeniem a działaniem: retoryka i władza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 19-36.

 15. The Role of Visuals in Political Argumentation, w: Rozália Klára Bacó et. al. (red.) Argumentor. Proceedings of the Second International Conference od Argumentation and Rhetoric, Partium Press, Debrecen University Press, Oradea-Debrecen 2012, s. 97-123

 16. Tabloidyzacja jezyka i polityki, w: Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik (red.) Wybory parlamentarne 2011, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012, s. 169-184.

 17. Rhetorical Value of Temporal Categories in the Construction of Political Identities, w: Maria Załęska (red.) Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2012, s. 66-86.

 18. "Jesteśmy z innego podwórka" polityczni przeciwnicy o sobie nawzajem, „Forum Artis Rhetoricae” nr 3 (26) 2011, s. 59-78.

 19. Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania, „Forum Artis Rhetoricae” nr 1 (24) 2011, s. 7-23.

 20. Symboliczne formy władzy, w: Agnieszka Turska-Kawa, Zbigniew Widera, Waldemar Wojtasik (red.), Preferencje polityczne. Postawy – identyfikacje – zachowania. 2/2011, Centrum Innowacji, Transferu i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, Katowi

 21. Autoprezentacja czy argumentacja? – retoryka w oczach studentów, w: Barbara Sobczak, Halina Zgółkowa (red.) Dydaktyka retoryki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 160-170.

 22. Język nieuzbrojony. Metafory w prezydenckiej kampanii wyborczej, w: Janusz Okrzesik, Waldemar Wojtasik (red.), Wybory prezydenckie w Polsce 2010, Wyd. REMAR, Katowice 2011, s. 195-216.

 23. Retoryczne strategie prezentacji siebie i przeciwników, w: Maciej Czerwiński, Paweł Nowak, Renata Przybylska (red.), Język IV RP, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 271-283.

 24. Politycy na straży wolności słowa. Argumentacja w sejmowych debatach wokół KRRiT, w: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media?, t.1-3, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, t. 1, s. 191-204.

 25. Pomocnik, partner, krytyk czy wróg – politycy o mediach, w: Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (red.), Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Nomos, Kraków 2010, s. 208-218.

 26. W poszukiwaniu właściwych słów – mowy pogrzebowe po katastrofie smoleńskiej, „Forum Artis Rhetoricae” 2010 nr 20-21, s. 6-20.

 27. Rząd rządzi językiem – retoryka demokratycznej władzy, w: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.), Styl – dyskurs – media, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 123-132.

 28. Paradoksy utopii – między propagandą a perswazją, w: Kazimierz Korab (red.), Wirtual. Czy nowy wspaniały świat?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 85-101.

 29. Mediatyzacja – polityczne kontrowersje wokół prawdy, w: Michał Drożdż (red.) Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją?, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010, s. 197-210.

 30. Między władzą a obywatelem – media w debacie nad reformą edukacji, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2, s. 58-69.

 31. Językowe gry wojenne, „Athenaeum” 2010, Vol. 23, s. 146-161.

 32. Rytualne nie popieram - strategie komunikacyjne posłów opozycji, w: Patrycja Dudek, Michał Kuś (red.), Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 409-427.

 33. Interesujący, dowcipny, zajęty – polityk bloger, „Forum Artis Rhetoricae” (numer tematyczny „Retoryka w komunikacji społecznej”) 2009, nr 3-4 (18-19), s. 2-15.

 34. Autorytet urzędu prezydenckiego w Polsce. Retoryka prestiżu i deprecjacji, w: Mit autorytetu – autorytet mitu, red. Jacek Sieradzan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 178-201.

 35. Spójność i ciągłość tożsamości – retoryczne strategie w sporach politycznych, „Forum Artis Rhetoricae” 2008, nr 3-4 (14-15), s. 71-84.

 36. Exposé jako inscenizacja nowego początku, w: Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, red. Bohdan Szklarski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 261-276.

 37. Dlaczego jestem lepszy - autoprezentacje w kampanii prezydenckiej, „Studia Medioznawcze” nr 2 (25) 2006, s. 27-44.

 38. Zmiana władzy – zmiana języka? (rec.: A. Siewierska-Chmaj, Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919-2004, Rzeszów 2006), „Kultura i społeczeństwo” tom LI (2007), nr 3, s. 227-230.

 39. Prace redakcyjne:

 40. Redakcja tematycznego numeru Retoryka i przemiany kultury „Forum Artis Rhetoricae” 2 (25) 2011, ss. 159.

 41. Redakcja tematycznego numeru Retoryka i działanie polityczne „Forum Artis Rhetoricae” 2 (29) 2012, ss. 100.