Pracownicy

Beata Grzegrzółka


dr

Beata Grzegrzółka

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 72

2010 - tytuł doktora nauk rolniczych, praca doktorska: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy przepiórki japońskiej (Coturnix japonica)

Publikacje

  1. 1. Górecka J., Grzegrzółka B., Martyniuk E. 2003: Inwentaryzacja bydła ras rodzimych utrzymywanego w gospodarstwach chłopskich w Dolinie Biebrzy [in Polish]. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68 (1): 45-54

  2. 2. Grzegrzółka B., Olech W., Krasiński Z. A. 2004: Struktura genetyczna wolnych stad żubrów nizinnych w Polsce [in Polish]. Parki nar. Rez. przyr. 23, 4: 665-677

  3. 3. Grzegrzółka B., Michalska E. 2005: Effect of selection for increased body weight on embryonic development during the first two days of incubation in the Japanese quail (Coturnix japonica) [in Polish]. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechniczn

  4. 4. Michalska E., Grzegrzółka B., Witkowska A. 2006: Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of Japanese quail. I. Analysis of eggs and hatchlings traits. XVIII International Poultry Symposium

  5. 5. Michalska E., Grzegrzółka B., Witkowska A. 2006: Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of Japanese quail. II. Lines differences, repeatability of eggs and intra-class correlation of hatc

  6. 6. Dybowska J., Górecka J., Grzegrzółka B., Wieczorek M., Złamal A. 2008: Analysis of the influence of environmental enrichment on the behaviour of wild cats kept in captivity. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Animal Science 45: 3-18

  7. 7. Grzegrzółka B., Michalska E. 2008: Effect of egg storage temperature on uniformity of embryo development during the first day of incubation and hatchability in Japanese quail (Coturnix japonica). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Animal Science 45

  8. 8. Gruszczyńska J., Łukasiewicz M., Grzegrzółka B. 2011: Utilization of the selected microsatellite sequences in optimizing the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Animal Science 49: 27-34